U Bolmanu spomen-park Bolmanske bitke i centar udruga

Općina Jagodnjak u suradnji s Lokalnom agencijskom grupom Baranja financira uređenje i izgradnju spomen-parka Bolmanske bitke u Bolmanu. U sklopu parka biti će uređen i već postojeći prostor u koje će se smjestiti pet udruga s područja Općine.

Spomen park Bolmanske bitke uključuje izradu edukativne staze jedne od najvećih bitki vođenih na prostorima Baranje. Uz edukativne staze biti će postavljena rasvjeta i klupe. Bolmanska bitka dogodila se u ožujku 1945. godine, tijekom Drugog svjetskog rata, a vođenja je između Crvene armije i Jugoslavenske armije protiv njemačkog Wehrmachta. Na križanju koje spaja Bolman, Baranjsko Petrovo Selo i Petlovac postavljen je spomenik za tu bitku.

Radovi na edukativnoj stazi u punom su jeku, a cijeli projekt biti će gotov početkom iduće godine.

U sklopu istog parka nalazi se prostor u vlasništvu Općine koji je do sada bio neiskorišten, a sada će služiti kao centar udruga. U prostoru će biti smješteno pet udruga koje će imati svoje urede, zajedničku prostoriju te vanjske prostore za druženje i binu. Centar udruga je financiran iz proračuna Općine, ali i Vijećem srpske nacionalne manjine.

,,Cilj centra udruga je objedinjenje udruga na istom mjestu. Imamo problem s udrugama zato što su uvijek raštrkane, kao i plaćanje režijskih računa, ovako će biti objedinjeni na jednom mjestu i imat svoje urede, bez da im itko smeta.” – objasnio je načelnik Općine Jagodnjak, Stevo Mlinarević.