U Babinoj Gredi gotovo 250 godina čuvaju i njeguju običaj pokladnog jahanja

0
foto: Press 032

Pokladno jahanje u Babinoj Gredi održano je u ponedjeljak 12.veljače, 2024. godine. Više od 80 jahača postrojilo se pred zgradom nekadašnje Babogredske kompanije, a potom krenulo u obilazak sokaka i avlija Babine Grede. Unatoč kiši koja je lagano natapala slavonsko tlo, zaljubljenici u konje i tradicijske običaje nisu odustali od ovogodišnjeg pokladnog jahanja.

Stihovi stare narodne pjesme “konji bijelci, to su babogreci”, ima pokriće i kod današnje generacije babogredaca, jer tradicija koju su započeli tadašnji konjogojci, uspješno se nastavlja.

„Pronašli smo u babogredskim zapovijestima iz doba Vojne krajine gdje piše da su hrvatski graničari koji su čuvali granicu na Savi išli na pokladni ponedjeljak jahati kroz selo kako bi provocirali Osmanlije preko Save. Usput su se zaustavljali po kućama gdje je bilo jela i pića i mladih djevojaka, koje su ih častile krofnama”, navodi načelnik Općine Babina Greda Josip Krnić ponosno ističući činjenicu da je Babina Greda jedina i u bivšoj Jugoslaviji zadržala običaj pokladnog jahanja, a ono se u Babinoj Gredi održavalo jedino i samo na pokladni ponedjeljak.

Povijest

Pokladni jahači, tradicija koja se održala više od 200 godina, od vremena vojne krajine. Tadašnji su graničari svečano odjeveni išli u obilazak svojih pajdaša na graničnim postajama noseći im pokladno jelo i piće. Po povratku sa granice, jahači su projahali po svim sokacima sela, a domaćini bi im iznosili piće i ocjenjivali čiji je konj ljepši i gizdaviji, dok bi mlade djevojke gledale koji je momak najljepši. Nakon svake utrke proglašavali bi se najbolji konji i jahači. Iako to nikada nije imalo natjecateljski karakter, proglašavanje najboljih imalo je svečano obilježje.

Pokladni jahači u prošlosti odijevali su se kako je tko znao i umio dok u kulturno-umjetničkom društvu i konjogojskoj udruzi nisu donijeli odluku da svaki pokladni jahač mora biti odjeven u zimsku narodnu nošnju, a konj uredan. I takvi su pokladni jahači i njihovi konji i bili na pokladni utorak u Babinoj Gredi. Svi kao jedan u namjeri čuvanja 248 godina stare tradicije pokladnog jahanja u Babinoj Gredi, za koju načelnik Josip Krnić, zna često reći da je “seoska kulturna metropola Slavonije”.

Srce ovog običaja, koji se njeguju već punih 248 godina, opet je kucalo punim ritmom dok su jahači obilazili sokake i avlije, oživljavajući duh prošlosti i slaveći zajedništvo.