Tretiranje komaraca na području Grada Vukovara

0

Dana  28. i 29. lipnja 2021. godine u vremenu od  20:30 do 23:00h obavljati će se tretiranje komaraca sa zemlje na području Grada Vukovara, mjesta Sotin I Lipovača prema sljedećem rasporedu:

  • 28. 06. 2021. – tretman sa zemlje: Sotin, Mitnica, Centar, Sajmište, navečer 19:30-23:00h
  • 29. 06. 2021. – tretman sa zemlje: Borovo naselje, Lipovača, Lužac, navečer 19:30-23:00h

Tretman će se obavljati sa zemlje sa aparatima za toplo zamagljivanje – Swing fog  SN 101.

Potrebna sredstva za provođenje adulticidnog tretmana sa zemlje.

  1. NEOPITROID PREMIUM

                               – permetrin 108g/L, d trans aletrin 1,5g/L, piperonil butoksid 110g/L

                               – proizvođač : Genera d.d

                               – doza promjene ; 1+9

  1. OTAPALO –  Voda, mineralno ulje