Školska godina 2022./2023. počet će 5. rujna 2022. i trajat će do 21. lipnja 2023., doznajte kad su praznici

0

U Narodnim novinama objavljena je Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. Školska godina 2022./2023. počet će 5. rujna 2022. i trajat će do 21. lipnja 2023., odnosno do 26. svibnja 2023. ako je riječ o maturantima.

Prema novom školskom kalendaru, planirani su jesenski, zimski (u dva dijela), proljetni i ljetni praznici. Jesenski odmor počinje 31. listopada 2022. i traje do 1. studenog 2022. godine. Prvi dio zimskog odmora najavljen je od 27. prosinca 2022. do 5. siječnja 2023., s tim da nastava počinje 9. siječnja 2023. Drugi dio zimskih praznika za učenike počinje 20. veljače 2023. i završava 24. veljače 2023., s tim da nastava počinje 27. veljače 2023. Proljetni odmor trajat će od 6. do 14. travnja 2023., a učenici će se u klupe vratiti 17. travnja 2023.

I na kraju, ljetni odmor počinje 23. lipnja 2023. ili kasnije za učenike koji “polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole”.