Sjednica lipičkog Gradskog vijeća održana u obnovljenom Društvenom domu u Poljani

foto: Compas.com.hr

Posljednja ovogodišnja sjednica lipičkog Gradskog vijeća održana je tijekom kasnijih poslijepodnevnih sati 10. prosinca u prostoru novoobnovljenog Društvenog doma u Poljani. Sjednica je održana u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama, a prostor ovog objekta u potpunosti je bio i primjeren za to.

Kao što priliči, sjednica je započela aktualnim satom, a vijećnici su pitanja uglavnom postavljali lipičkom dogradonačelniku Slobodanu Katunaru (HDZ), jer se gradonačelnik Vinko Kasana (HDZ) nalazi u samoizolaciji, o čemu je naš portal već pisao. Od deset prisutnih vijećnika, petero ih je imalo pitanja vezana za tekuću problematiku, odnosno situaciju na području Lipika. Prije samog početka aktualca, predsjednik Gradskog vijeća Mladen Dolić (HDZ) vijećnike je obavijestio kako je njihov kolega, dugogodišnji gradski vijećnik Mijo Štimac (HDZ) podnio pismenu ostavku te na njegovo mjesto dolazi izabrani vijećnik Dalibor Viboh (HDZ) koji je i položio prisegu i aktivirao svoj mandat.

Prva se s pitanjem javila vijećnica Mihaela Žili Petrović (SDP), a zanimale su je novosti vezane za problem rasvjete na Mačkovcu. I ovog puta joj je rečeno kako se na rješavanju tog problema radi, ali problem su financije. Direktor Lipkoma Marijan Strganac je kazao kako je nedavno upućen dopis i požurnica u Hrvatske ceste, ali odgovora još nema. Bilo je nekih razgovora, ali, kako je naglašeno, sve veće odluke, odnosno investicije se donose u Zagrebu.

Vijećnica je spomenula i inicijativu anonimnih sugrađana koje zanima što je s odvozom lišća iz lipičkog perivoja te predlažu da se napravi kompostana, ne samo za lišće koje se gomila u parku već i za građane koji bi u nju odlagali lišće iz svojih dvorišta. Kako je rekla, iz kompostiranog otpada bi se moglo prodavati i određeno biogorivo.

Dogradonačelnik Katunar je napomenuo da to nije tako jednostavno, a vijećnik Vlado Stakor (HDZ) se uključio u raspravu te kazao da Komunalac d.o.o. Pakrac, u čijem je Nadzornom odboru, ima inicijativu za tako nešto, odnosno za smještaj biootpada, u sklopu kojeg će biti i kompostana na Crkvištu. Međutim Pakrac i Lipik nemaju dovoljnu količinu otpada koja bi opravdala ovakvu investiciju, istaknuo je.

foto: Compas.com.hr

Ovom je prigodom vijećnik Stakor uputio pitanje dogradonačelniku Katunaru, ujedno i načelniku gradskog Stožera Civilne zaštite o situaciji s koronavirusom na području Lipika.

Slobodan Katunar je odgovorio da Lipik nije otok te da situacija ni u čitavoj županiji, kao i na nacionalnoj razini, nije dobra. Razlika je u tome što se porast oboljelih na našem području pojavio s vremenskim odmakom. On je rekao i to da su brojevi porasli i zbog staračkih domova koji se nalaze na našem području, a i ovom je prigodom pozvao sve na odgovornost i poštivanje mjera, što u konačnici i provjeravaju pripadnici Civilne zaštite.

Vijećnik Ivica Nikić (HDZ) upitao je kad će biti nasut poljski put na području Gaja koji je koristila Šumarija za izvoz drvne mase, a dogradonačelnik, ujedno i upravitelj Šumarije je odgovorio kako su radovi rađeni tijekom ljeta kako bi bilo što manje štete. On je rekao da će obići tu lokaciju te će sve biti popravljeno najkasnije do kraja prvog kvartala iduće godine, ako ne i ranije.

Vijećnik Nikić je spomenuo i oštećenje nogostupa kod Lovačke kuće u Gaju koji je oštećen prilikom čišćenja odvodnog jarka koji prolazi ispod županijske ceste. Rečeno mu je da će oštećenje biti sanirano. Vijećnik je ukazao i na neredovito održavanje živice u Ulici braće Opića u Gaju te je kazao da bi navedenu lokaciju trebao obići gradski komunalni redar jer mještani ne mogu normalno prolaziti stazom.

Darka Derenja (Nezavisna lista Jasne Molnar Kukić) je zanimalo zašto se, u sklopu blagdanskog ukrašavanja grada, ne ukrasi i južni dio Lipika, odnosno Jadranska ulica, koja je i državna cesta (onaj dio od željezničke pruge do poduzetničke zone). Rečeno mu je da će se to uzeti u obzir za sljedeću godinu te da sam odabir i raspored instalacija određuju djelatnici Turističke agencije Lira.

Vijećnik Derenj je upitao i koje ulice s područja južnog dijela Lipika ulaze u aglomeracijski projekt, a odgovoreno mu je da će dobiti pismeni odgovor.

Gradski vijećnik Mile Vlajković (HDZ) je upitao može li se pronaći rješenje i podnijeti zahtjev prema INA d.d. u vezi plave nafte (plavi dizel), koja je kod nas skuplja čak i 50 lipa više nego, primjerice u Okučanima. Rečeno mu je da su predstavnici ove industrije nekooperativni i da slabo investiraju, a puno obećavaju. To se pokazalo prigodom razgovora o točionici auto plina. Tu se uključio i vijećnik Derenj koji je kazao da je upoznat s činjenicom da su ljetos radnici naše lokalne postaje podnijeli zahtjev za solucijom, odnosno korigiranjem cijena, ali za sad od toga nema ništa.

Nakon aktualnog sata, vijećnici su nastavili s Dnevnim redom sjednice o čemu ćemo vas izvijestiti tijekom dana.