Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo namještajem 

0
foto:PIXABAY

Prema podatcima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe u 2022. godini, u djelatnosti trgovine na malo namještajem (NKD 47.59) poslovalo je 225 poduzetnika s 2.943 zaposlena. Navedena skupina poduzetnika u promatranom je razdoblju ostvarila ukupne prihode u iznosu od 4 milijarde kuna te ukupne rashode od 3,8 milijardi kuna. Ostvarena je dobit razdoblja od 249,9 milijuna kuna i 14,3 milijuna kuna gubitka razdoblja te je ukupna neto dobit iznosila 235,5 milijuna kuna. U odnosu na 2021. godinu, ukupni prihodi povećani su za 14,4%, ukupni rashodi za 14,1%, dobit razdoblja za 14,8%, a gubitak razdoblja za 84,7% te je neto dobit povećana za 12,2%

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo namještajem iznosila je 8.216 kuna u 2022. godini, što je 11,8% više u odnosu na 2021. godinu te 17,8% više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (6.973 kune).

U djelatnosti trgovine na malo namještajem najveće ukupne prihode u 2022. godini ostvarila je LESNINA H. d.o.o. (1,2 milijarde kuna), dok je najveću dobit razdoblja (90,7 milijuna kuna) iskazao JYSK d.o.o. Na drugom mjestu po ukupnim prihodima je IKEA HRVATSKA d.o.o. (964,0 milijuna kuna), a na trećem JYSK d.o.o. (754,1 milijun kuna).