Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Virovitici

0
foto:Pixabay

Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Virovitici, sjedištu Virovitičko-podravske županije, u 2022. godini poslovalo je 490 poduzetnika s 3.662 zaposlenih, što je u odnosu na 2021. godinu smanjenje broja zaposlenih za 12 ili 0,3%. – objavila je Fina.

U 2022. godini poduzetnici Virovitice ostvarili su 332 milijuna eura ukupnih prihoda, što je u odnosu na 2022. godinu rast od 25,9% i ukupne rashode od 318 milijuna eura što je rast od 27,5%. Poduzetnici Virovitice iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u 2022. godini u iznosu od 93 milijuna kuna, što je 4,3% manje u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2021. godini. Udio poduzetnika sa sjedištem u Virovitici u broju poduzetnika Virovitičko-podravske županije bio je 37,4% u 2022. godini, u broju zaposlenih 39,1%, u ukupnim prihodima 35,5%, u ukupnim rashodima 36%, u dobiti razdoblja 28,3% te u neto dobiti 27%

Među poduzetnicima sa sjedištem u Virovitici, prema ukupnim prihodima u 2022. godini prvi je srednje veliki poduzetnik BRANA d.o.o. sa 160 zaposlenih, čija je pretežita djelatnost 42.91 – Gradnja vodnih građevina. Društvo ima udio od 8,14% u ukupnim prihodima poduzetnika Virovitice. Drugi po visini prihoda je srednje

veliki poduzetnik HRVATSKI DUHANI d.d. koji ima udio od 8,12% u ukupnim prihodima poduzetnika Virovitice te je ostvario najveću dobit razdoblja u iznosu od 17,9 milijuna kuna (udio od 13,3% u dobiti razdoblja poduzetnika Virovitice).

Na rang listi gradova i općina Virovitičko-podravske županije u 2022. godini, poduzetnici Virovitice na prvom su mjestu po broju poduzetnika (490), broju zaposlenih (3.662), ukupnim prihodima (332 milijuna eura), dobiti razdoblja (17 milijuna eura), neto dobiti (12 milijuna eura) te na drugom mjestu po gubitku razdoblja (5,5 milijuna eura).

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Virovitici, u 2022. godini iznosila je 675 eura i 3,4% je manja u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu zaposlenima kod poduzetnika na području Virovitičko-podravske županije (700 eura).

Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika na razini RH u 2022. godini iznosila je 926 eura i veća je 37% od prosječne mjesečne neto plaće obračunate zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Virovitici te 32,3% veća od prosječne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji.