Rebalans proračuna Grada Osijeka 1,081 milijarda kuna

0
foto: Grad Osijek

Održana 8. sjednica Gradskoga vijeća Grada Osijeka

Osječko Gradsko vijeće održalo je u utorak 8. sjednicu Gradskoga vijeća. Sjednici je nazočilo 28 vijećnika koja su razmatrala 49 točaka dnevnog reda.

Najvažnija točka dnevnoga reda odnosila se na rebalans ovogodišnjeg proračuna. Vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog prvoga rebalansa te se proračun smanjuje za šest milijuna kuna i utvrđuje na visini od 1,081 milijardu kuna.

Vezano uz ključne stavke rebalansa, osječki gradonačelnik Ivan Radić izjavio je kako Grad Osijek preko NPOO-a kreće u izgradnju pet vrtića čime će se otvoriti novih 408 mjesta.

Pojasnio je da su rebalansom osigurana i sredstva za plaće novih 40 odgojiteljica te za novo zaduživanje za završetak obnove Tvrđe.

Ne odustajemo ni od jednog projekta, već pratimo dinamiku natječaja. Želimo što veći broj projekata financirati izvanproračunskim sredstvima. Za vrtiće smo već u studenome prošle godine imali spremnu dokumentaciju. Natječaj je nedavno raspisan. Osigurali smo sredstva za izgradnju triju i dogradnju dvaju vrtića te očekujemo da ćemo ostvariti njihovo sufinanciranje s preko 50 posto sredstava – napomenuo je gradonačelnik Radić i dodao da je Vodovod Osijek već prijavio Projekt Osijek 4 vrijedan 134 milijuna kuna na natječaj Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja.

Vezano uz izvršenje proračuna za 2021. istaknuto je kako je Grad Osijek 2021. godinu završio s ukupnim viškom prihoda i primitaka od 34,5 milijuna kuna, što je povećanje u odnosu na 2020. kada je višak iznosio 22,2 milijuna kuna.

Ulaganja u kapitalne projekte u 2021. izvršena su u iznosu 146,8 milijuna kuna, od čega su najznačajnija ulaganja u projekte obnove Tvrđe, izgradnje odlagališta za građevinski otpad u Sarvašu, te izgradnje stanova za socijalno potrebite skupine građana. Obveze Grada po kreditima i danim jamstvima na dan 31. prosinca 2020. iznosile su 244,6 milijuna kuna, dok je kreditna zaduženost bila oko 16 posto.

Grad Osijek je u 2021. ponovno dobio priznanje za transparentnost te je jedan od samo osam gradova koji su ovo priznanje Instituta za javne financije dobili u svim godinama u kojima se istraživanje transparentnosti provodilo.

Aktualni sat iznjedrio je petnaestak pitanja vijećnika, a odnosila su se na letove Zračne luke Osijek, obnovu pročelja na zgradama koja nisu u vlasništvu Grada Osijeka i načine poticanja vlasnika na obnovu, rekonstrukciju biciklističke staze od Svačićeve do Hutlerove ulice, prihode od sustava javnog dijeljenja bicikala u automobila, osnivanje agencije za kontrolu komaraca, Vijeće za prevenciju, stručni savjet za zelene politike, utjecaj na okoliš projekta uređenja obaloutvrde do Višnjevca, prometovanje u Tvrđi, poticanje poduzetništva, rekonstrukciju pojedinih ulica, oborinske odvodnje u Višnjevcu i druga pitanja.

Vijećnici su na 8. sjednici, između ostalog, usvojili i izvješća o poslovanju institucija kojima je Grad Osijek osnivač i izvješće o poslovanju Zaklade “Srce grada Osijeka”. Usvojeni su i prijedlozi zaključka o potpisivanju Sporazuma o prijateljstvu s Gradom Mostarom i Općinom Travnik. Donesen je i Kodeks ponašanja vijećnika Gradskog vijeća, kao i prijedlog o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Osijeka.

Snimka 8. sjednice Gradskoga vijeća Grada Osijeka dostupna je na https://www.osijek.hr/prijenos-sjednice/ .