Pšenica i ječam na udaru zbog bolesti, štetnika i temperaturnih razlika

0
foto: Pixabay

Pšenica i ječam su na udaru zbog stalnih temperaturnih šokova a osim temperatura javile su se bolesti i štetnici. Troškovi proizvodnje ove će godine biti veći od planiranih.

Slavonski ratari kažu kako bi to sve moglo uzeti danak na urodu i kakvoći zrna. Zbog manjka oborina dio proljetnih kultura već moraju navodnjavati.

Sve ćudljivija klima zbog koje i ozime kulture, poput naše najvažnije krušarice, pšenice, trpe šokove, pogoduje razvoju gljivičnih bolesti i pravoj najezdi štetnika. Sada je pšenica posebno osjetljiva, u fazi je cvatnje klasa.

“Sama zaštita usjeva je od krucijalne važnosti, kod ječma je to zastavica, kod pšenice klas, ako ne zaštitimo pravovremeno zastavicu i klas, dolazi do drastičnog pada prinosa”, rekao je za HRT Ivan Brkić, voditelj ratarstva PP Valpovo.

Pa zato ne gube vrijeme i uz tretman biostimulatorima, idu u pojačanu zaštitu od bolesti i štetnika, na koje je posebno osjetljiva uljana repica. Iako je tek sada trebala biti u punoj cvatnji, već je potpuno ocvala. Urod će biti manji od očekivanog, a žetve će uraniti.

Agronom Zoran Preradović iz PP Orahovica navodi kako su biljke u šoku te da će biti nekih smanjenja prinosa, ali ne može se sa sigurnošću reći sve dok kombajn ne uđe u njivu.

Troškovi proizvodnje veći od planiranih

Troškovi proizvodnje bit će veći od planiranih. Sve ovisi o vremenskim uvjetima a budu li išli na ruku poljoprivrednicima, još ima nade da se sve kulture oporave. Zbog nedostatka vlage u tlu, mlade su biljke žedne pa tamo gdje ima mogućnosti, tlo natapaju sustavom za navodnjavanje.

Troškovi proizvodnje bit će zato puno veći od planiranih jer prave bitke s bolestima i štetnicima tek slijede, a one, znamo, nisu nimalo jeftine.