Poziv na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Plana Proračuna Općine Bizovac u 2024. godini.

0

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama i Statutu Općine Bizovac Općinski načelnik Srećko Vuković objavio je Poziv na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošćuo prijedlogu Plana Proračuna Općine Bizovac u 2024. godini.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. studenog 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi  prijedlog Plana Proračuna  za 2024. godinu osobno ili poštom na adresu Općina Bizovac, ili putem elektroničke pošte nacelnik@opcina-bizovac.hr na obrascu za savjetovanje koji se može preuzeti na službenim stranicama općine www.opcina-bizovac.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Plana Proračuna  na koji se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na web stranici Općine Bizovac. Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov prijedlog bude javno objavljen, treba to posebno naznačiti. Prijedlog Plana Proračuna Općine Bizovac u 2024. godini koje se nalazi na općinskim web stranicama predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se on ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom.