Plan financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna OBŽ u 2024. godini

0
foto: OBŽ

Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić donio je 16. travnja 2024. godine Plan financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2024. godini.

Ovim Planom, a nakon postupka provedenog sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđuju se programi i projekti od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čiji su nositelji udruge koje djeluju na području Županije, koji će se u 2024. godini financirati sredstvima planiranim za tu namjenu iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu, njihovi nositelji te iznosi odobrenih potpora.

Sredstva su dodijeljena za 144 nositelja programa/projekata u okviru 10 programskih područja u ukupnom iznosu od 175.842,90 eura.