Općina Bizovac odredila naknade za novorođenčad, 600€ za prvo dijete, 800€ za drugo te 1000€ za treće i svako slijedeće dijete

0

Odmah na početku nove kalendarske godine načelnik općine Bizovac Srećko Vuković donio je odluku o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta. Pravo na novčanu pomoć za svako novorođeno dijete mogu ostvariti roditelji koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Bizovac.

Sredstva za novčanu pomoć obiteljima za novorođenu djecu osiguravaju se u proračunu Općine Bizovac, a isplaćuje se roditelju djeteta rođenog u razdoblju od 1. siječnja  do 31. prosinca 2024. godine.

Visina pomoći utvrđena je  u iznosu kako slijedi:

600,00 € za prvo dijete,.

800,00 € za drugo dijete

i 1.000,00 € za treće i svako slijedeće dijete.

Pravo na novčanu pomoć za novorođenu djecu ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u Općini Bizovac.

Korisnici prava na novčanu pomoć za novorođenu djecu dužni su zahtjevu priložiti dokaz o rođenju djeteta, potvrdu o prijavi prebivališta djeteta, broj računa za isplatu i presliku osobne iskaznice jednog od roditelja.