Održana prva ovogodišnja javna berba komparativnog pokusa kukuruza

0
foto:poljoprivreda.gov.hr

Na površinama pokušališta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku u utorak, 7. listopada 2020. održana je prva od četiri berbe pokusa kukuruza u kojima se testiraju hibridi kukuruza domaćih oplemenjivača, ali i stranih distributera, a provode ih službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede i zainteresirani poljoprivrednici.

Kroz demonstracijske aktivnosti javne berbe pokusa kukuruza navodi se agrotehnika koja se preporučuje poljoprivrednim proizvođačima na samoj lokaciji, a nakon vaganja se analiziraju rezultati ostvareni u berbi odnosno ostvareni urodi po jedinici površine i ekonomski pokazatelji proizvodnje u agrookolišnim uvjetima svake pojedine lokacije. Cilj ove demonstracijske aktivnosti je informiranje i edukacija poljoprivrednih proizvođača te prijenos znanja koje proizvođačima u proizvodnji zrna kukuruza mogu doprinijeti u ostvarivanju boljih rezultata i veće ekonomske dobiti.

foto:poljoprivreda.gov.hr


Tijekom mjeseca listopada u planu su javne berbe i na preostale 3 lokacije:

  • Bjelovarsko-bilogorska županija, 11. 10. (nedjelja) s početkom u 10,00 h  – parcela u smjeru ceste Međurača – Nova Plošćica, 
  • Vukovarsko-srijemska županija, 16. 10. (petak) s početkom u 9,00 h – polje u Nijemcima uz glavnu prometnicu smjera Nijemci – Komletinci s lijeve strane
  • Međimurska županija, 20. 10. (utorak) s početkom u 10,00 h – polje na desnoj strani prije ulaza u naselje Hlapičina iz smjera Murskog Središća. 

Ovo je druga godina provođenja pokusa na istim lokacijama, a po završetku testiranja koje će se provesti tijekom 3 godine izradit će se detaljne stručne analize koje će također biti javne i javno prezentirane.