Odbor EP-a upozorava na porast zlostavljanja djece tijekom pandemije

0
foto: pixabay

Odbor za građanske slobode Europskog parlamenta u utorak je usvojio nacrt rezolucije o pravima djece kojom traži od svih država članica da povise standard brige za svu djecu, uključujući i izbjeglice, i upozorava na porast zlostavljanja djece tijekom pandemije covida-19.

Nacrt rezolucije sadrži prijedloge europarlamentaraca za učinkovitije sprječavanje nasilja, unaprjeđenje obrazovanja, zaštitu mentalnog zdravlja, digitalnu uključivost i LGBTI pitanja, a bavi se i rješavanjem izazova koje je nametnula pandemija covida-19 i s njom povezane mjere lockdowna.

Rezolucija bi trebala biti doprinos očekivanoj Komisijinoj strategiji zaštite dječjih prava za razdoblje od 2021. do 2024.

Zastupnici Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) izražavaju zabrinutost zbog povećanja seksualnog zlostavljanja djece tijekom pandemije u kojoj su socijalne i ostale nadležne službe postale nepristupačnije.

Naglašavaju kako je pandemija koronavirusa uvelike negativno utjecala na djecu, dodatno povećavajući rizik od siromaštva i otežavajući pristup obrazovanju.

U ovakvoj situaciji povećava se i rizik od zlostavljanja, stopa nasilja raste, a u opasnosti je i fizičko i mentalno zdravlje djece, upozoravaju europarlamentarci.

Europarlamentarci podsjećaju da čak 23 zemlje članice EU-a još nisu implementirale direktivu iz 2011. o borbi protiv seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece i dječje pornografije. Što se tiče online zlostavljanja djece i ističu da je važna suradnja s tijelima za provedbu zakona i pružateljima internet usluga i pozivaju države članice koje to još nisu učinile, da zakonom kažnjavaju „grooming“, manipulaciju djecom u svrhu zlostavljanja.

Odbor požuruje Komisiju da podnese najavljeni zakonodavni prijedlog za uspostavu Europskog jamstva za djecu.

Europarlamentarci također ističu da se uvjeti za migrantsku djecu moraju poboljšati s fokusom na spajanje izbjegličkih obitelji. Osim toga naglašavaju da im treba omogućiti pristup osnovnim uslugama prihvata i mjerama integracije.

Rezolucijom se od zemalja članica traži da ne zadržavaju djecu na granicama te da zajamče da će maloljetnici bez pratnje imati pravnu pomoć zakonskih zastupnika i skrbnika.

„Neophodno je da Komisija poduzme sve potrebne korake kako bi osigurala da sva djeca u Europi, bez obzira na spol, nacionalnost ili rasu, mogu živjeti, rasti i razvijati se u potpunosti uživajući svoja prava i slobode“, izjavio je Juan Fernando Lopez Aguilar predsjednik odbora i izvjestitelj za ovu rezoluciju.

Između ostalog Rezolucija traži da se u zakonu i u praksi ukine sav dječji rad, da se osigura povratak europske djece zatočene u inozemstvu zbog udruživanja s oružanim skupinama poput Islamske države te poziva na borbu protiv svih oblika zlostavljanja i nasilja, uključujući prisilne brakove, trgovinu djecom, ubojstva zbog časti, sakaćenje ženskih genitalija, incest, prisilno napuštanje obrazovnog sistema i korištenje djece kao vojnika.

Nacrt prijedloga rezolucije o pravima djece odbor LIBE je usvojio s 48 glasova za, 7 protiv i 10 suzdržanih.

Parlament će o ovoj rezoluciji glasati na idućoj plenarnoj sjednici koja će se održati od 8. do 11. ožujka, a od Komisije se očekuje da u narednim mjesecima predstavi ažuriranu strategiju EU-a o dječjim pravima.