Od 1. travnja plin će biti jeftiniji za one koji koriste javnu uslugu opskrbe

0
foto:Cavna

Hrvatska energetska regulatorna agencija (Hera) objavila je da će od 1. travnja 2024. godine krajnja cijena plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom u prosjeku biti niža za 5,2 posto. Ova promjena rezultat je pada troška nabave plina, što će vrijediti do kraja rujna 2024. godine.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za navedeno razdoblje donesena je na sjednici Upravnog vijeća Hera-e održanoj 19. ožujka. Nova krajnja cijena plina primjenjivat će se na svim distribucijskim područjima u Republici Hrvatskoj.

Trošak nabave plina za razdoblje od travnja do rujna 2024. iznosi 0,0264 eura po kilovatsatu, što je smanjenje od 44,5 posto u odnosu na prethodno razdoblje. Nakon 1. travnja, trošak distribucije i trošak opskrbe plinom ostaju nepromijenjeni.

Prosječna krajnja cijena plina s PDV-om od pet posto, do kraja ožujka 2024., iznosila je 65,22 eura po megavatsatu bez subvencije Vlade, odnosno 45,32 eura s subvencijom. Od 1. travnja, prosječna krajnja cijena bit će 42,96 eura po megavatsatu, što je smanjenje za 5,2 posto u odnosu na prethodno razdoblje.

Na najvećem distribucijskom području, poput Zagreba, krajnja cijena plina za kućanstva bit će niža za otprilike pet posto.

Hera je također pokrenula postupak javnog natječaja za odabir opskrbljivača plinom za razdoblje od listopada 2024. do rujna 2027. Zainteresirani ponuditelji imaju priliku dostaviti svoje ponude u dva koraka prema propisanoj dokumentaciji.

Ove promjene predstavljaju olakšanje za kućanstva u Hrvatskoj koje koriste plin, s obzirom na pad cijena koji će se osjetiti u narednom razdoblju.