Objavljen javni poziv za predlaganje kandidata za dobitnike javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskoga Broda

0

Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dobitnike javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda.

Prijedlozi za dobitnike javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda primaju se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva (od dana 29. siječnja 2024. godine zaključno s danom 28. veljače 2024. godine), a odluke o dobitnicima javnih priznanja i nagrada donosi na svojoj sjednici Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda.

Uz prijavu ili prijedlog za dodjelu javnog priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda predlagatelj je dužan obrazložiti prijedlog, prikupiti i priložiti sve potrebne podatke i dokumentaciju kojom se mogu potkrijepiti činjenice navedene u prijedlogu.  

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja i nagrada:

  • postignuti najbolji rezultati u pojedinim područjima rada ili djelovanja;
  • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način predočena ostvarenja tijekom protekle godine odnosno razdoblja;
  • stjecanje i uživanje ugleda uzornog stručnjaka, djelatnika ili građanina, odnosno uzornog poduzeća, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe;
  • značajne veće obljetnice i jubileji neprekidnog rada i djelovanja;
  • na različite načine pruženi dokazi o rezultatima višegodišnje suradnje, potpore prijateljstva spram grada.

Postupak za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grad Slavonski Brod provodi svake godine objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada mogu dati sve fizičke i pravne osobe po objavi Javnog poziva.  Javna priznanja i nagrade uručuju se na svečanom prijemu povodom Dana grada Slavonskog Broda, 16. svibnja (blagdan svetog Ivana Nepomuka – zaštitnik grada Slavonskog Broda).

Više informacija na linku.