Obavijest o proceduri podnošenja zahtjeva za priključenja na sustav odvodnje otpadnih voda u Bizovcu i Samatovcima

0
foto:Općina Bizovac

U tijeku su pripreme za priključenja na sustav odvodnje otpadnih voda korisnika iz Bizovca i Samatovaca, koji će biti moguć tijekom rujna 2024. U tu svrhu potrebno je podnijeti zahtjev za priključenje u tvrtku DVORAC d.o.o. Valpovo, M. A. Reljkovića 16, Valpovo sa slijedećom dokumentacijom:

1. Izvadak iz zemljišne knjige (Vlasnički list) kao dokaz vlasništva zemljišta parcela na kojoj će se izvoditi priključak, ne stariji od 6 mjeseci, (Gruntovnica) – izvornik, ili preslika.

2. Izvod iz katastarskog plana u MJ 1:1000, ne stariji od 6 mjeseci (Katastar), bez ucrtane vodovodne mreže – izvornik.

3. Dokument na temelju kojega je izgrađena građevina koja se priključuje na komunalne vodne građevine, (Građevinska dozvola, Uporabna dozvola, Rješenje, ili Uvjerenje za gradnju, Rješenje o izvedenom stanju – preslika.

Ako je kuća građena do 15. veljače 1968. treba ishoditi Uvjerenje da je na katastarskoj čestici evidentirana građevina prije tog datuma (Katastar) – preslika (tada nije potreban Izvod iz katastarskog plana jer je on dio Uvjerenja).

5. Osobna iskaznica na uvid i OIB osobe koja će biti korisnik priključka.

6. Izjava o davanju privole za prikupljanje osobnih podataka

Uz popunjeni zahtjev, izjavu i drugu dokumentaciju korisnici se trebaju javiti Brigiti Opančar u tvrtku DVORAC d.o.o. Valpovo.

Trošak priključenja korisnika na sustav javne odvodnje za sve korisnike naselja Bizovca i Samatovaca u cijelosti će pokriti Općina Bizovac.

Detaljnije obavijesti o navedenom mogu se dobiti u općini Bizovac svakodnevno osobno od 7 do 15 sati, ili putem telefona 675 – 301, a izjava i zahtjev mogu se preuzeti na službenim stranicama Općine Bizovac www.opcina-bizovac.hr.