Nova era u hitnoj medicinskoj pomoći: Helikopteri HHMS-a kreću u akciju od danas!

0
foto:OBŽ

U Hrvatskoj je danas počela s radom Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS), što predstavlja značajnu inovaciju u organizaciji hitne medicinske pomoći u zemlji. Prvi specijalizirani medicinski helikopteri, prilagođeni prijevozu hitnih pacijenata, bit će povezani s Kliničkim bolničkim centrima (KBC) Rijeka, Osijek, Split te s Kliničkom bolnicom Dubrava u Zagrebu.

Helikopteri HHMS-a bit će smješteni na helidromima pri zračnim lukama na Krku i Braču, u Osijeku te pri zagrebačkom Zrakoplovnom tehničkom zavodu. Ovi helikopteri bit će ključni u prijevozu pacijenata s bolestima ili stanjima kod kojih je brza terapija ili dijagnostičko-terapijska intervencija od vitalnog značaja, a koje nisu dostupne u najbližoj bolnici.

Uspostava HHMS-a označava kraj gotovo desetogodišnjeg perioda u kojem je zdravstvena administracija odbijala zamijeniti skupi sustav prijevoza pacijenata vojnim helikopterima, neprilagođenima za hitne medicinske intervencije, civilnom helikopterskom medicinskom službom. Helikopteri HHMS-a omogućavaju slijetanje na različite površine i bliže pacijentu, što značajno olakšava pristup unesrećenima i skraćuje vrijeme prijevoza do bolnice.

Osim već uspostavljenih baza u četiri grada, planira se izgradnja mreže helidroma uz druge zdravstvene ustanove diljem zemlje. Jedan helidrom već se gradi u Slavonskom Brodu, dok će se druga dva graditi u Puli i Zadru.

Ova inicijativa značajno će unaprijediti brigu o pacijentima u hitnim situacijama, posebice kod srčanih ili moždanih udara, kada je brza intervencija ključna za pozitivan ishod liječenja. HHMS predstavlja korak naprijed u modernizaciji sustava hitne medicinske pomoći u Hrvatskoj te će doprinijeti većoj sigurnosti i zaštiti zdravlja građana širom zemlje.