Nova ulaganja Baranjske čistoće

0

Baranjska čistoća nastavlja s ulaganjem u nove projekte u svrhu kvalitetnijeg zbrinjavanja otpada. O dosadašnjem poslovanju i budućim planovima razgovarali smo s direktorom Damirom Paulić.

Idući veliki projekt je reciklažno dvorište za građevinski materijal koji će moć koristiti svi korisnici, kako fizičke tako i pravne osobe. Ovaj projekt realizirat će se u suradnji s Gradom Belim Manastirom. Samo odlagalište ove posebne vrste otpada biti će izgrađeno u neposrednoj blizini sadašnje lokacije sortirnice u Belom Manastiru. Za realizaciju potrebno je prvo pripremiti infrastrukturu zatim nabaviti i opremu.

,,Radi se o novoj dimenziji upravljanja i gospodarenja posebne vrste otpada.” – rekao je Paulić.

U proteklom financijskom razdoblju Baranjska čistoća poslovala je u plusu, a uloženo je čak 12,5 milijuna kuna. Ulaganja se odnose na nabavu novih posebnih strojeva, sama sortirnica, mreža reciklažnih dvorišta na području Baranje, razni alati te uređenje javne infrastrukture gradskih groblja.

Paulić je istaknuo kako Baranjska čistoća trenutno ima 80 zaposlenik osoba, a da je njih 30 novozaposleno te bi se na proljeće moglo zaposliti prema procjeni još sedam osoba. Baranjska čistoća prošle godine ostvarila je prihode od 15 milijuna kuna što je u odnosu na godinu ranije rast za milijun kuna.

,,Dugoročna zadaća je smanjiti količinu otpada i adekvatno zbrinjavanje otpada kako bi se smanjila količina na samom deponiju.” – zaključio je Paulić.