Našičani dobili novu zgradu Doma zdravlja

Završeni su radovi dogradnje novog objekta Doma zdravlja Osječko-baranjske županije poslovne jedinice u Našicama u vrijednosti 4.638.752,24 kune koji su provedeni u sklopu Projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“.

Radi se o novim prostorima za ordinacije opće medicine, ginekologije, medicine rada, psihologije, kao i prostor za potrebe edukacije te patronažne zdravstvene zaštite.

Dom zdravlja  je na ovaj način dobio nove, moderne prostore za prijem i liječenje pacijenata koji se prostiru na ukupnoj površini od 498,29 m2.

Projekt „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ usmjeren je poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije čime se smanjuje broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15% u bolnice u Osijeku i Našicama. Ujedno se poboljšavaju uvjeti za potrebe pružatelja primarne zdravstvene zaštite domovima zdravlja u Osijeku, Našicama, Đakovu, Donjem Miholjcu, Belom Manastiru i Valpovu putem ulaganja u opremu i infrastrukturna ulaganja.