Na poslu su najzadovoljniji visokoobrazovani građani, zaposleni u privatnim IT tvrtkama i radnici u Zagrebu

0
foto: Pixabay

Učitavom nizu industrija, profesija i zanimanja koji čine ‘sliku’ domaćeg tržišta rada, pronalazimo različite tipove radnika. Sretne i nesretne, zadovoljne i razočarane, motivirane i pasivne. No, koji tip je prevladavajući i jesmo li, u suštini, nacija zadovoljnih radnika?

S ciljem dolaska do odgovora na ovo pitanje od velike važnosti, MojPosao je koncem 2022. pokrenuo veliko i sveobuhvatno istraživanje – Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Otkrili smo tada kako su radnici u Zagrebu najzadovoljniji poslom, dok najviše ‘nezadovoljnika’ pronalazimo u Istočnoj Hrvatskoj, a našu potragu smo nastavili i lani, piše ICT Business.

Blagi rast zadovoljstva poslom

Prema istraživanju, u kojem je lani sudjelovalo više od 2 tisuće ispitanika, radnici u Hrvatskoj nisu pretjerano zadovoljni, ali niti posebno nezadovoljni svojim poslom. Na skali od 1 do 10, prosječna ocjena na pitanje ‘Koliko ste zadovoljni svojim radnim mjestom?‘ iznosi 4,63, što predstavlja blagi rast u odnosu na godinu prije kada je prosječna ocjena iznosila 4,59.

Žene su u nešto većoj mjeri nezadovoljne trenutnim radnim mjestom u odnosu na muškarce. Naime, 72% radnica u Hrvatskoj nije zadovoljno radnim mjestom(ocjena 6 ili niže), dok isti stav dijeli 68 % muškaraca. Stariji zaposlenici su nezadovoljniji radnim mjestom nego njihovi mlađi kolege. Trećina radnika rođenih nakon 1995. ističe zadovoljstvo poslom, u usporedbi s 28% zadovoljnih zaposlenika među starijim generacijama.

Interesantno, ovaj trend razlikuje kada je riječ o ispitanicima starijim od 60 godina, među kojima čak polovica ističe visoku raznu zadovoljstva svojim radnim mjestom. Dio razloga vjerojatno leži u činjenici da su mlađi radnici mobilniji na tržištu rada, jednostavnije mijenjaju poslove te nemaju osjećaj da su ‘zapeli’ na poslu kojim nisu zadovoljni.

Također, zaposlenici s višom stručnom spremom su u pravilu zadovoljniji od radnika nižeg stupnja obrazovanja. Primjerice, 34% zaposlenih s visokom stručnom spremom tvrdi da su zadovoljni trenutnim poslom (dali ocjenu od 7 na više), dok isto razmišlja 27% radnika sa srednjom stručnom spremom.

‘Kamen spoticanja’ i dalje su plaća i nemogućnost napredovanja

Istražili smo kojim aspektima radnog odnosa su radnici u Hrvatskoj najzadovoljniji, a koje stvari bi poslodavci trebali promijeniti kako bi njihovi radnici postali sretniji.

Prema istraživanju, većina tvrtki zaposlenicima omogućuje redovito korištenje pauze za obrok te su upravo tim ‘pravom’ radnici u Hrvatskoj najzadovoljniji. Potom slijede – adekvatan radni prostor, mogućnost obavljanja radnih zadataka u sklopu radnog vremena, osjećaj da na poslu radimo nešto korisno te rijetko odrađivanje prekovremenih sati.

S druge, negativne, strane spektra nalazi se popis stvari kojima nismo zadovoljni.

Očekivano, hrvatski radnici najmanje su zadovoljni vrednovanjem radnog mjesta u smislu plaće, ali i drugih beneficija te mogućnošću napredovanja. Također, značajan broj radnika ne osjeća pripadnost kompaniji i tvrtkine uspjehe ne doživljava kao vlastite, a mnogi ističu i manjak podrške i brige od strane nadređene osobe te izostanak povjerenja u kolege.

Usporedimo li rezultate ostvarene u okviru Nacionalnog indeksa zadovoljstva zaposlenika s onima koje smo dobili u Istraživanju zadovoljstva zaposlenika (u koje se dobrovoljno prijavljuju tvrtke) primjećujemo kako su najveće razlike prisutne kod onih tvrdnji koje su ispitanici loše ocijenili, dok su najmanje razlike za tvrdnje koje su dobro ocijenjene. 

Drugim riječima, zaposlenici tvrtki koje sudjeluju u Istraživanju zadovoljstva zaposlenika su osjetno zadovoljniji plaćom i dostupnošću prilika za napredovanje, tvrtkine uspjehe doživljavaju kao svoje i njeguju bolje odnose s nadređenim osobama nego što je to slučaj s ispitanicima koji su sudjelovali u Nacionalnom indeksu zadovoljstva zaposlenika.

Najzadovoljniji radnici su oni u IT-u

Najviše zadovoljnih radnika pronalazimo u Zagrebu (32%), a najmanje u središnjoj Hrvatskoj (23%) i Dalmaciji (25%).

Također, male tvrtke zapošljavaju nešto više zadovoljnih radnika (32% je dalo ocjenu 7 ili više) nego što je to slučaj u velikim kompanijama (28%). 

Usprkos turbulencijama na globalnom IT tržištu, iz godine u godinu tvrtke koje djeluju u sektoru informacijskih tehnologija odnose nagrade za najboljeg poslodavca, stoga ne čudi podatak da je to jedna od djelatnosti s najviše zadovoljnih zaposlenika (47%). Visok postotak zadovoljnih zaposlenika radi i u Profesionalnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (40%).

Prema istraživanju, najvišu razinu zadovoljstva iskazuju zaposleni u privatnim tvrtkama, bilo da su u domaćem (31%) ili stranom (30%) vlasništvu. Nasuprot tome, najmanja razina zadovoljstva zabilježena je među zaposlenicima stranih institucija (20%) i državnih tvrtki (26%).