MUP objavio dva natječaja za školovanje za zanimanje policajac/policajka

0
foto: MUP

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2024./2025. godini i Natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2024./2025. godini. MUP planira upis 500 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2024./2025. godini.

Program će započeti najranije 7. listopada 2024. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave, odnosno u ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,
 • nemaju navršenih 28 godina života na dan 7. listopada 2024. godine,
 • imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
 • ispunjavaju posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 • osobno su dostojni za obavljanje policijske službe,
 • nisu članovi političke stranke.

 
Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

 • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole,
 • preslika svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu,
 • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).


Kandidati koji prijavu podnose putem sustava e-Građani, obrazac prijave na natječaj popunjavaju putem prijave na sustavu e-Građani. U ime maloljetnih kandidata/kandidatkinja prijavu na natječaj podnose putem sustava e-Građani njihovi roditelji/zakonski zastupnici.

Kandidati koji prijavu podnose putem pošte, dužni su priložiti i popunjeni obrazac prijave koji se nalazi na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.      

Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj. 

Rok za podnošenje prijava teče od 8. travnja 2024. godine do 23. kolovoza 2024. godine.

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis u Program izvršit će se sukladno potrebama Ministarstva na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozvani putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova, putem korisničkog pretinca e-Građani te sms poruke i e- mail adrese koje su navedene u prijavi na natječaj.

Pročitajte natječaj i doznajte sve detalje o uvjetima natječaja, načinu natjecanja te vašim pravima i obvezama.
 

Policijska škola „Josip Jović“ upisuje 150 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 20 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave u školskoj godini 2024./2025.

Za upis u III. razred na Policijskoj školi „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2024./2025. mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 (gimnazijski programi te strukovni obrazovni programi na razini 4.2) u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa.

U Policijsku školu „Josip Jović“ mogu se upisati hrvatski državljani. Kandidati/kandidatkinje koji su državljani Republike Hrvatske i školuju se u inozemstvu po programu zemlje domaćina, Policijska škola „Josip Jović“ provesti će postupak po zahtjevu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati/kandidatkinje za upis u III. razred Policijske škole moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 za školu u četverogodišnjem trajanju (gimnazijski programi, strukovni obrazovni programi na razini 4.2)
 • završen 1. i 2. razred s općim uspjehom najmanje dobar
 • imati ocjenu iz vladanja najmanje dobar
 • ne biti stariji od 19 godina s danom početka nastave
 • imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost
 • udovoljiti zahtjevima profesionalne selekcije
 • imati propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti
 • biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe
 • ne biti član/članica političke stranke

 
Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

 • popunjen obrazac prijave na natječaj u kojem je potrebno navesti podnosi li se prijava za Ministarstvo unutarnjih poslova ili Ministarstvo pravosuđa i uprave ili za oba Ministarstva
 • kandidati koji prijavu na natječaj podnose putem sustava e-Građani, obrazac prijave na natječaj popunjavaju putem prijave na sustav e-Građani
 • kandidati koji prijavu na natječaj podnose putem pošte, dužni su priložiti i popunjeni obrazac prijave koji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova
 • presliku svjedodžbe 1. razreda srednje škole i ovjereni prijepis ocjena 2. razreda srednje škole iz e-Dnevnika
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika Domovnice ili preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice)
 • dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice) i
 • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti)

 
Odabir kandidata/kandidatkinja za upis izvršiti će se temeljem ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata profesionalne selekcije, tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozvani putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova, putem korisničkog pretinca e-Građani te sms poruke i e- mail adrese koje su navedene u prijavi na natječaj.
Kandidati/kandidatkinje prijavu na natječaj podnose putem sustava e-Građani. U ime maloljetnih kandidata/kandidatkinja prijavu na natječaj putem sustava e-Građani podnose njihovi roditelji/zakonski zastupnici.

Kandidati/kandidatkinje prijavu na natječaj mogu podnijeti i putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“
Policijska škola „Josip Jović“
10 000 Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1
s naznakom „za natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ u 2024./2025. godini“
 
Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Natječaj je otvoren od 8. travnja 2024. do 1. kolovoza 2024. godine.