“Mirovina nije za mirovanje” projekt akitivnog starenja za umirovljenike Lipika i Daruvara

0

U Društveno-kulturnom centru u Daruvaru, nekadašnjem Hrvatskom domu, jučer je održana početna konferencija projekta “Mirovina nije za mirovanje”, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a čiji je nositelj Udruga HVIDR-a Daruvar, dok su partneri Udruga branitelja Lipika 1991. te gradovi Daruvar i Lipik.

Projekt su predstavili predsjednik daruvarske HVIDR-e Krešimir Ivančić i voditeljica projekta Sanja Bogdan Pavlović, dok su podršku dali i predstavnici partnera na projektu, odnosno daruvarski gradonačelnik Damir Lneniček, predsjednik lipičkog Gradskog vijeća Mladen Dolić te Branimir Ljevaković, predstavnik Udruge branitelja Lipika 1991. godine. Konferenciji su nazočili i zamjenici daruvarskog gradonačelnika; Vladimir Bilek, ujedno i saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu te Vanda Cegledi.

Projekt “Mirovina nije za mirovanje” sredinom listopada prošle godine ugovoren je za sufinanciranje u dvogodišnjem razdoblju iz Europskog socijalnog fonda na pozivu “Pridruži se – Aktivni u mirovini“ – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika. Ukupna vrijednost projekta iznosi 942.155,58 kuna.

Kako je na konferenciji istaknuto, cilj projekta je provedba programa aktivnog starenja i povećanje razine socijalne uključenosti umirovljenika na području Daruvara i Lipika, kao i okolnih općina.

Projektom se žele proširiti i razviti socijalna uključenost u zajednici, uključiti starije osobe, odnosno umirovljene članove udruga koji sudjeluju u projektu, ali i sve ostale zainteresirane umirovljenike u programe aktivnog starenja. Također se planiraju i zajedničke aktivnosti namijenjene starijim osobama kako bi ih potaknule na zdraviji život, cjeloživotno učenje te stjecanje novih znanja i vještina. Pod time se podrazumijevaju i akcije za poticanje tjelesne i psihičke aktivnosti; sportski programi i rekreacija, aktivnosti poludnevnog boravka u prostorijama udruge, predavanja o temama koje zanimaju ovu populaciju (npr. zdravlje, prevencije ovisnosti, poljoprivreda i sl.), rekreativni izleti, radionice informatičke/digitalne pismenosti i slično.

Naime, problem starenja stanovništva i nepovoljnih demografskih trendova prisutan je u većini zemalja članica Europske unije pa tako i u Republici Hrvatskoj. Ubrzano starenje stanovništva za sobom povlači rast troškova vezanih za mirovine, zdravstvo i socijalnu skrb te ga je stoga EU prepoznala kao jedan od ključnih izazova u osiguravanju daljnjeg razvoja i rasta društva u cjelini. Socijalna isključenost starijih osoba problem je modernog društva koji zahtijeva društvenu intervenciju u čije se rješavanje treba uključiti cijela zajednica.

Razvoj usluga i opredjeljenje prema aktivnoj socijalnoj državi nameće nužnost prilagodbe sustava novim izazovima i načinima skrbi o starijim osobama, što će dovesti do unaprjeđenja kvalitete života korisnika i njihova aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Unaprjeđenje kvalitete života umirovljenika i starijih osoba, osim izmjenom zakonodavnog okvira u mirovinskom sustavu i uspostavom dijaloga, može se na odgovarajući način postići dodatnim angažmanom i širenjem usluga u zajednici kroz zaštitu starijih osoba, razvijanjem socijalnih usluga u zajednici, uključivanjem starijih osoba u programe cjeloživotnog učenja, povremenog rada umirovljenika i podizanjem razine svijesti o zdravom životu. Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj 2017. – 2020., između ostalog, prepoznaje organizacije civilnog društva kao pružatelje kvalitetnih socijalnih usluga za starije osobe, a koje u konačnici trebaju pomoći u suzbijanju socijalne isključenosti ove ranjive skupine. Stoga je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 2019.godine raspisalo Otvoreni trajni poziv „Pridruži se – Aktivni u mirovini“ – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika; na koji se javila prijedlogom projekta Udruga HVIDR-a Daruvar, zajedno sa svojim partnerima. Nakon provedenog vrednovanja projektnih prijedloga, dodijeljena su sredstva za provedbu ovog projekta kojim se žele proširiti i razviti socijalne usluge u zajednici i uključiti sve zainteresirane u programe aktivnog starenja.