Ministarstvo objavilo kalendar za školsku godinu 2024./2025.

0
foto: Pixabay

Objavljen je raspored za školsku godinu 2024./2025.. Prvo polugodište će trajati od 02. rujna 2024. godine pa do 20. prosinca 2024., a drugo od 7. siječnja do 18. lipnja 2025. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je odluku o početku i završetku nastavne godine, broju dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2024./2025.

Ministarstvo je tako propisalo da nastavna godina počinje 2. rujna 2024., a završava 18. lipnja 2025. godine. Učenici koji polažu državnu maturu svoje srednjoškolsko obrazovanje završit će 23. svibnja 2025. godine.

Nastava je podijeljena u dva polugodišta, prvo traje od početka nastavne godine do 20. prosinca 2024. Drugo polugodište počinje 7. siječnja sljedeće godine i traje sve do 18. lipnja. Nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana.

Učenici će imati četiri odmora tijekom školske godine. Jesenski praznici počet će 31. listopada, a učenici će natrag u školske klupe 4. studenog. Prvi dio zimskih praznika počinje 23. prosinca i trajat će do 7. siječnja 2025. Drug dio zimskog odmora počinje 24. veljače i završava 3. ožujka 2025. godine, piše Dnevnik.hr.

Proljetni odmor za učenike počinje 17. travnja 2025 . godine i završava 25. travnja 2025 . godine, s tim da nastava počinje 28. travnja 2025. godine.