Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

foto: pixabay

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama se obilježava 25. studenog u cilju podizanja svijesti o ovom velikom problemu. Obilježava se kao službeni dan obilježavanja od 2000. godine te su ga odredili Ujedinjeni narodi.

Postoje razni oblici nasilja nad ženama, uključujući tjelesno, psihičko, spolno i ekonomsko nasilje. Procjenjuje se da svaka treća žena u svijetu trpi neki oblik nasilja i to najčešće od osobe iz svoje najbliže okoline, najčešće partnera. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 38 % ubojstava žena su počinili njihovi partneri. Nasilje nad ženama je prepoznato kao globalni javnozdravstveni problem te se o njemu posljednjih godina provode brojna istraživanja, a značajni napori se ulažu i u prevenciju.

O problemu nasilja nad ženama treba javno govoriti, a društvo i institucije koje se bave ovim problemom treba potaknuti na međusobnu bolju suradnju i aktivnosti da bi svima osigurali život bez nasilja i diskriminacije.

Ženama koje dožive neki oblik nasilja se savjetuje da potraže pomoć, jer postoje organizirane službe koje će im pružiti pomoć i zaštitu. U cilju suzbijanja nasilja Vlada RH je u saborsku proceduru sredinom listopada uputila izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona te Zakona o kaznenom postupku, kojima se pooštravaju kazne za nasilje.