Manje zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama

0
foto:pixabay

U obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u Hrvatskoj je krajem prošle godine bio 183.981 zaposleni, što je za 0,9 posto ili 1.707 osoba manje nego na kraju studenog, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). 

Porast broja zaposlenih ostvaren je u četiri područja djelatnosti i kreće se od 0,4% (Informacije i komunikacije) do 2,3% (Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša). Pad broja zaposlenih ostvaren je u 14 područja djelatnosti u rasponu od 0,1% (Umjetnost, zabava i rekreacija) do 8,2% (Rudarstvo i vađenje), a broj zaposlenih u djelatnosti Poslovanje nekretninama ostao je na razini studenoga 2020.

Zaposlenost je pala u svim županijama, i to u rasponu od 0,3% u Varaždinskoj županiji i Gradu Zagrebu do 3,4% u Virovitičko-podravskoj županiji.