LOKALNI IZBORI: Kandidati u Vukovarsko-srijemskoj županiji

0

Donosimo liste kandidata za župana, gradonačelnika i načelnika svih jedinica lokalne samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije, koji će se birati na predostojećim izborima 16. svibnja.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJE

 1. Kandidat: DAVOR ĆAVAR
  Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
 2. Kandidat: JOSIP DABRO
  Kandidat grupe birača
 3. Kandidat: DAMIR DEKANIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 4. Kandidat: NIKOLA KAJKIĆ
  Hrvatski suverenisti
  Most
  Hrvatska konzervativna stranka – HKS
  Stranka umirovljenika – SU
  Hrvatska stranka prava – HSP
 5. Kandidat: TOMISLAV PANENIĆ
  Kandidat grupe birača

GRADOVI

GRAD ILOK

 1. Kandidatkinja: RENATA BANOŽIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
  Hrvatska socijalno – liberalna stranka – HSLS
  Hrvatska stranka prava – HSP
  Hrvatska stranka umirovljenika – HSU
 2. Kandidatkinja: MARINA BUDIMIR
  Kandidatkinja grupe birača
 3. Kandidat: VILIM ČULJAK
  Kandidat grupe birača
 4. Kandidat: PERO ĆORIĆ
  Demokratski savez nacionalne obnove – DESNO

GRAD OTOK

 1. Kandidat: SLAVKO GRGIĆ
  Kandidat grupe birača
 2. Kandidat: JOSIP ŠARIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
  Hrvatska konzervativna stranka – HKS
  Hrvatska seljačka stranka – HSS

GRAD VINKOVCI

 1. Kandidat: IVAN BOSANČIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 2. Kandidat: GORAN KAJKIĆ
  Most
  Hrvatski suverenisti
  Živi zid
 3. Kandidat: TIHOMIR POSAVČIĆ
  Kandidat grupe birača
 4. Kandidat: DAVOR RAIĆ
  Domovinski pokret – DP

GRAD VUKOVAR

 1. Kandidat: NENAD BUČKO
  Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati – HNS
  Hrvatska seljačka stranka – HSS
  Aktivni nezavisni umirovljenici – ANU
  Hrvatska socijalno – liberalna stranka – HSLS
 2. Kandidat: DAMIR MADUNA
  Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
 3. Kandidat: NIKOLA MAŽAR
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 4. Kandidat: IVAN PENAVA
  Ivan Penava nezavisna lista – IP-NL
  Hrvatska konzervativna stranka – HKS
 5. Kandidat: ŽELJKO SABO
  Kandidat grupe birača

GRAD ŽUPANJA

 1. Kandidat: MARIO GALOVIĆ
  Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
 2. Kandidat: DAMIR JUZBAŠIĆ
  Kandidat grupe birača
 3. Kandidat: DARKO LORGER
  Kandidat grupe birača
 4. Kandidat: DAVOR MILIČEVIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

OPĆINE

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

 1. Kandidat: JOSIP KRZNARIĆ
  Kandidat grupe birača
 2. Kandidat: ANTE RAJKOVIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
  Hrvatska seljačka stranka – HSS
  Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević u stečaju – HSP AS
 3. Kandidat: IVAN RAJKOVIĆ
  Domovinski pokret – DP

OPĆINA BABINA GREDA

 1. Kandidat: IVAN BABIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 2. Kandidat: JOSIP KRNIĆ
  Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
  Hrvatska stranka umirovljenika – HSU

OPĆINA BOGDANOVCI

 1. Kandidat: MARKO BARUN
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 2. Kandidat: MARIO PAVLOVIĆ
  Kandidat grupe birača
 3. Kandidatkinja: ANAMARIJA SAVIĆ BAJAC
  Hrvatska konzervativna stranka – HKS
  Hrvatska stranka prava – HSP

OPĆINA BOROVO

 1. Kandidat: ZORAN BAĆANOVIĆ
  Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS
 2. Kandidat: NIKOLA LUKIĆ
  Kandidat grupe birača

OPĆINA BOŠNJACI

 1. Kandidat: ANDRIJA JUZBAŠIĆ
  Demokratski HSS – DHSS
 2. Kandidat: IVICA MAJSTOROVIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 3. Kandidat: MARTIN PLAVŠIĆ
  Domovinski pokret – DP

OPĆINA CERNA

 1. Kandidat: GORAN BEGOVIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 2. Kandidat: JOSIP ŠTOREK
  Hrvatska seljačka stranka – HSS

OPĆINA DRENOVCI

 1. Kandidat: IVAN MISIR
  Kandidat grupe birača
 2. Kandidat: JOSIP NASUROVIĆ
  Kandidat grupe birača
 3. Kandidat: JAKŠA ŠESTIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
  Hrvatska konzervativna stranka – HKS
  Hrvatska seljačka stranka – HSS

OPĆINA GRADIŠTE

 1. Kandidat: SREĆKO PAPAC
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 2. Kandidat: DAVOR STOJANOVIĆ
  Domovinski pokret – DP

OPĆINA GUNJA

 1. Kandidat: ANTO GUTIĆ
  Kandidat grupe birača
 2. Kandidat: ANTONIO MARKOVIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

OPĆINA IVANKOVO

 1. Kandidat: MARKO MILIČEVIĆ
  Kandidat grupe birača
 2. Kandidatkinja: BRANKA RAIĆ-SUDAR
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 3. Kandidat: IVAN ZUBČIĆ
  Kandidat grupe birača

OPĆINA JARMINA

 1. Kandidat: ANDRIJA DRAGANIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 2. Kandidat: GORAN ILEKOVIĆ
  Kandidat grupe birača
 3. Kandidat: MARIO SMETIŠKO
  Kandidat grupe birača

OPĆINA LOVAS

 1. Kandidatkinja: TANJA CIRBA
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
  Demokratski HSS – DHSS

OPĆINA MARKUŠICA

Kandidat: TIHOMIR KOLAREVIĆ
Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS

OPĆINA NEGOSLAVCI

Kandidat: DUŠAN JECKOV

Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS

OPĆINA NIJEMCI

 1. Kandidat: ILIJA ALEKSIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 2. Kandidat: VJEKOSLAV BELAJEVIĆ
  Kandidat grupe birača

OPĆINA NUŠTAR

 1. Kandidat: VEDRAN DOMAZET
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 2. Kandidat: HRVOJE DRINOVAC
  Kandidat grupe birača
 3. Kandidat: JOSO MATANČEVIĆ
  Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
 4. Kandidatkinja: KATARINA POPOVIĆ
  Kandidatkinja grupe birača
 5. Kandidat: ŽELJKO STANKOVIĆ
  Kandidat grupe birača
 6. Kandidat: TOMISLAV VELIĆ
  Hrvatska stranka prava – HSP
  Demokratski HSS – DHSS

OPĆINA PRIVLAKA

 1. Kandidat: MARIJAN BLAŽEVIĆ
  Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
 2. Kandidat: DARKO GALIĆ
  Kandidat grupe birača
 3. Kandidat: IVAN PEJAKOVIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 4. Kandidat: ANTO STOJANOVIĆ
  Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati – HNS
  Aktivni nezavisni umirovljenici – ANU

OPĆINA STARI JANKOVCI

 1. Kandidat: DRAGAN SUDAREVIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

OPĆINA STARI MIKANOVCI

 1. Kandidat: MARKO KRTIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
  Demokratski HSS – DHSS
  Hrvatska stranka umirovljenika – HSU
 2. Kandidat: MARIO MILINKOVIĆ
  Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
  Hrvatska seljačka stranka – HSS
  Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati – HNS

OPĆINA ŠTITAR

 1. Kandidat: MARKO BIKIĆ
  Kandidat grupe birača
 2. Kandidat: STJEPAN GAŠPAROVIĆ
  Hrvatska seljačka stranka – HSS
 3. Kandidatkinja: MARINA PRANJIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

OPĆINA TOMPOJEVCI

 1. Kandidat: MILAN GRUBAČ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 2. Kandidatkinja: KRISTINA KUJUNDŽIĆ
  Kandidatkinja grupe birača
 3. Kandidat: ANTUN SITAŠ
  Hrvatska konzervativna stranka – HKS
 4. Kandidat: ZDRAVKO ZVONARIĆ
  Kandidat grupe birača

OPĆINA TORDINCI

 1. Kandidat: DAVOR ADŽIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 2. Kandidat: ŽELJKO MATANOVIĆ
  Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati – HNS
  Hrvatska socijalno – liberalna stranka – HSLS
 3. Kandidatkinja: MIHAELA SILOVIĆ
  Kandidatkinja grupe birača

OPĆINA TOVARNIK

 1. Kandidat: JASMIN BUDINSKI
 2. Kandidat grupe birača
 3. Kandidat: ANĐELKO DOBROČINAC
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 4. Kandidatkinja: RUŽA VESELČIĆ-ŠIJAKOVIĆ
  Kandidatkinja grupe birača

OPĆINA TRPINJA

 1. Kandidat: MILOŠ MIODRAGOVIĆ
  Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS
 2. Kandidat: MIROSLAV PALIĆ
  Kandidat grupe birača

OPĆINA VOĐINCI

 1. Kandidat: MARTIN KORDIĆ
  Hrvatska konzervativna stranka – HKS
  Hrvatska seljačka stranka – HSS
 2. Kandidat: KREŠIMIR LUKETINA MILUNOVIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
  Hrvatska stranka prava – HSP

OPĆINA VRBANJA

 1. Kandidat: GORAN DUCIĆ
  Kandidat grupe birača
 2. Kandidat: VELIMIR REDL
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ