Kroz program javnih radova u Vukovaru zaposleno 50 osoba

0
Foto: Grad Vukovar

U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Grad Vukovar, putem mjere Javni radovi, zaposlio je 50 osoba za program Uređenje, revitalizacija i privođenje namjeni javnih površina na području grada Vukovara. Djelatnici programa Javnih radova, kao i svake godine, radit će na uređenju okoliša na području grada Vukovara.

Program Javnog rada traje 6 mjeseci u razdoblju od 10. svibnja 2021. do 09. studenog 2021. godine. Prema najavama 34 osobe biti će 100% financirane od strane Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dok će za 16 osoba 50% plaće pokrivati Zavod i 50% Grad Vukovar. Ukupna vrijednost programa Javni radovi iznosi preko 1,3 milijuna kuna.

„Kroz dugogodišnju suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, ovom mjerom radimo na dobrobiti cjelokupne zajednice. Kroz nju povezujemo interese osoba koje su dulje vremena na tržištu rada i teže dolaze do posla, ujedno doprinosimo razvoju našega grada i njegovom ljepšem izgledu“, rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vukovar, Jasna Kolar, navela je kako je posljednjih 5 godina 325 osoba uključeno u javni rad.

„Sigurna sam kako će i ovogodišnji program proći uspješno te da će doprinijeti razvoju našega grada, ali i vašem svakodnevnom životu“, rekla je Kolar.