Kako do veće mirovine?

Opće je poznato da se Hrvatski mirovinski sustav sastoji od više mirovinskih stupova. Znate li koliko ih ima i kako jednostavno možete provjeriti koliko ste u njih uplatili? Koji su od njih obvezni, a koji dobrovoljni? Znate li na koji država daje poticaj od čak 15 % do određenog iznosa? Kako izabrati veću mirovinu i uštedjeti štedjeti za bezbrižne dane u mirovini? Danas ćemo odgovoriti na ova pitanja.

Kao što možemo vidjeti na platnoj su listi poslodavaca navedena dva mirovinska stupa prvi i drugi mirovinski stup. I. i II. Mirovinski stupovi su obvezni mirovinski stupovi i njih za nas iz plaće uplaćuje poslodavac. Osim njih imamo još Treći mirovinski stup koji je dobrovoljan.

Prvi mirovinski stup

Prvi mirovinski stup je obvezan i iznosi 15% bruto iznosa plaće, te se uplaćuje direktno Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje odnosno u državni proračun. Za osobe koje su bile starije od 50 godina u vrijeme uvođenja zakona 2002. godine i one koje nisu morale uplaćivati drugi mirovinski stup stopa iznosi 20% bruto iznosa plaće.

On se temelji na međugeneracijskoj solidarnosti i iz njega se isplaćuju mirovine današnjim umirovljenicima. Zakonom o mirovinskom osiguranju određuju se mirovine osiguranicima koji su bili osigurani samo u I. stupu mirovinskog osiguranja.

Drugi mirovinski stup

Kao i prvi i drugi mirovinski stup je obvezan i iznosi 5% bruto iznosa plaće. Za razliku od prvog stupa drugi se isplaćuje u obvezni mirovinski fond. Mirovinskim fondovima upravljaju mirovinska društva koja su privatna. Rad tih društava reguliran je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima i Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima, a nadzire ih Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Drugi mirovinski stup je vid kapitalne štednje u kojem mirovinski fond koji ste sami izabrali investira vaš novac na financijskom tržištu, te povećava vaša novčana sredstva kad na tržištu ostvari prinose. Ukoliko odlučite tako možete promijeniti mirovinski fond, te se cjelokupna sredstva s jednog prenose u drugi stup bez gubitaka.

Prednost uplata u ovaj stup je što vam omogućava izbor najpovoljnije mirovine, odnosno da si izaberete između mirovine samo iz prvo stupa ili kombinaciju obaju stupova ovisno čiji iznos bude veći. Još jedna pogodnost ovog stupa je i u tome da prilikom odlaska u mirovinu možete zatražiti jednokratnu isplatu djela novca prikupljenog u ovom stupu. Na ovom linku možete provjeriti stanje i fond koji ste odabrali: https://www2.regos.org/regos/servlet/RegosInit

Treći mirovinski stup

Treći mirovinski stup nije obvezan i za njega se osiguranici mogu dobrovoljo odlučiti. Njime rukovodi društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskom fondovima koje je slično investicijskom fondu i ulaže novčana sredstva osiguranika u obveznice, dionice i druge vrijednosne papire.

Dobra strana uplata u ovaj mirovinski fond je državna subvencija u iznosu od 15% do najviše 750,00 kuna godišnje. Da vam olakšam računanje ukoliko mjesečno izdvojite 417,00 kuna, odnosno 5.000,00 kuna godišnje ostvariti će te poticaj od 750,00 kuna koje će biti dodatno povećati za prinose koje ostvari mirovinski fond. Sredstva iz ovog fonda možete najranije podići u 55. godini života. Možete prenijeti sredstva iz jednog u drugi fond ali pri tome morate paziti na trošak prijenosa kako ne bi ste izgubili dio sredstava koje ste do tada investirali.

Ukoliko Vas zanimaju dodatne informacije o mirovinskim fondovima možete ih pronaći na stranicama Središnjeg državnog portala.