Izdana građevinska dozvola za sustav navodnjavanja Lukač I. faza

0
foto: Kristijan Toplak/vpz

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko – pravne poslove Virovitičko – podravske županije izdalo je investitoru, Virovitičko – podravskoj županiji građevinsku dozvolu za građenje sustava navodnjavanja “Lukač I. faza”.

Sustav navodnjavanja Lukač nalazit će se u Virovitičko–podravskoj županiji na području općine Lukač, na području katastarskih općina Turanovac i Gornje Bazje. Sustav navodnjavanja nalazit će se južno od rijeke Drave u blizini naselja Turanovac na bruto površini od 566 ha (447 ha neto površine). Zahvat vode i smještaj crpne stanice planiran je na desnoj obali rijeke Drave. 

Virovitičko-podravska županija može se pohvaliti kako je među predvodnicima u Hrvatskoj što se tiče sustava navodnjavanja. Sustavima navodnjavanja želi se pomoći poljoprivrednicima, posebno sada u vremenima neizvjesnih klimatskih promjena. 

Podsjetimo se što je župan Igor Andrović rekao za dosadašnja i buduća ulaganja u sustave navodnjavanja. 

– Priroda i klimatske promjene nas uče da moramo biti spremni za nove uvjete, ali i kako imati bolje prinose. Budući da imamo idealne uvjete uz rijeku Dravu, zašto ne natapati polja kako za trenutne, tako i za buduće generacije, posebno ako se pritom dobiju bespovratna sredstva. Sve što radimo danas ostat će budućim naraštajima.