Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju državne ceste, izgradnju pješačkih i biciklističkih staza te parkirališta u Čačincima

0
foto: Kristijan Toplak/vpž

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko pravne poslove Virovitičko-podravske županije, Hrvatskim cestama kao investitoru izdao je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava kroz Čačince.

Ovim projektom obuhvaćena je rekonstrukcija postojeće ceste, raskrižja, pješačkih i biciklističkih staza, kolničke konstrukcije, autobusnih stajališta, rješavanje pripadajuće oborinske odvodnje s prometnih površina te rješavanje zaštite i prelaganja postojećih instalacija.

Početak zahvata nalazi se iza mosta na rijeci Vojlovici, dok se završetak nalazi kod pružnog prijelaza na izlasku iz Čačinaca. Ukupna duljina područja zahvaćenog rekonstrukcijom iznosi 4.468 kilometra.

Nekoliko godina pripreman projekt, osim što će središte mjesta vizualno poprimiti novi oblik, riješit će se pitanje prometovanja kroz središte Čačinaca, a po prvi puta početak i kraj mjesta bit će povezani pješačkom i biciklističkom stazom što je nužan zahvat u pogledu sigurnosti pješaka i biciklista, a samim time i ostalih sudionika prometa. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 6.250.000,00 eura s PDV-om.