HGK: Veće plaće bi mogle povećati potrošnju, reguliranje napojnica dobar potez

0
foto:HGK

Hrvatska gospodarska komora podržava svako porezno rasterećenje građana i poduzetnika. Premda se šestim krugom porezne reforme, osim u dijelu mirovinskih doprinosa za najniže plaće, ne smanjuje bruto II iznos plaća, izravni učinak reforme bit će povećanje neto plaća što će dodatno potaknuti osobnu potrošnju kao jedan od pokretača BDP-a.

 Držim da najavljeno ukidanje prireza u značajnoj mjeri predstavlja administrativno pojednostavljenje procesa obračuna plaća jer su svi prihodi od poreza na dohodak već godinama prihodi lokalnih i regionalnih jedinica pa je smisleno pojednostaviti njihov obračun. Također, novi krug porezne reforme dolazi u razdoblju u kojem država i jedinice lokalne samouprave ostvaruju suficit pa je odabran dobar trenutak za daljnju decentralizaciju i fiskalnu autonomiju.

Tome u prilog govori i podatak da je Europska komisija u prognozama od 15. svibnja projicirala da će Hrvatska uz ove godine imati jednu od najboljih proračunskih situacija u euro području, dok bi prema projekciji Vlade RH konsolidirani proračun lokalne države 2023. godine mogao ostvariti suficit od 0,4 posto BDP-a.

Predstavljeni krug porezne reforme uz istovremeno jačanje fiskalne autonomije općine i gradova doprinosi i daljnjem razvoju poduzetničke klime jer će jedinice lokalne samouprave imati mogućnost da određivanjem stope poreza na dohodak utječu na raspoloživi dohodak zaposlenih, a time i na atraktivnost mjesta boravišta i privlačenja radne snage i investicija.

Naposljetku, pozdravljamo i reguliranje poreznog tretmana napojnica za što se zalagalo Udruženje ugostiteljskih djelatnosti HGK, što će pridonijeti podizanju osobnog boniteta radnika u ugostiteljstvu i podizanju atraktivnosti ovih zanimanja u trenutku kada bilježimo izniman deficit radne snage u ovom sektoru.