HAK pokrenuo uslugu najma vozila

0

Hrvatski autoklub i udruženi autoklubovi sa svojom zajedničkom novoosnovanom tvrtkom kćeri HAK Rent a car d.o.o. pokrenuli su novu uslugu kojom će članovima omogućiti korištenje zamjenskih vozila, a ostalim vozačima na tržištu ponuditi uslugu najma vozila.

Usluga je aktivna i temelji se na ponudi zamjenskih vozila, kako članovima Hrvatskog autokluba, tako i svim ostalim klijentima kojima je potrebna standardna usluga najma vozila.

Do sada je realizirana kupnja prve tranše novih vozila različitih kategorija i brendova Ford, Hyundai, Opel i VW grupacije. U projektu aktivno sudjeluje više autoklubova udruženih u HAK, prije svega kao lokacije za smještaj, distribuciju i održavanje automobila. U njima su uspostavljene poslovnice, označene prepoznatljivim promotivnim vizualnim sredstvima.

Organizirana je i edukacija HAK djelatnika i udruženih autoklubova na više razina kako bi udovoljili svim kvalitativnim standardima i pripremili se za početak operativnog poslovanja. Osigurana su prilagodljiva programska rješenja i kvalitetna informatička podrška te će se elektronskim praćenjem potrošnje goriva, kilometara, servisa i općenito stanja vozila, kvalitetno pratiti stanje na terenu.

Sinergijski efekt infrastrukture HAK-a i mreže lokacija te nova programska rješenja, doprinose visokoj razini kvalitete i brzini usluge, a troškovi za novu uslugu bit će značajno manji, tj. sa značajnim pozitivnim financijskim efektom za sve korisnike usluge.

Ovaj novi projekt zahtijevao je i ulaganja u IT podršku i digitalizaciju, odnosno programska rješenja vezana za rent a car industriju. Stoga će se usluga najma vozila uskoro integrirati i kroz HAK-ovu aplikaciju te će članovima pružiti posebne pogodnosti. Primjerice, članovi će imati mogućnost automatske rezervacije vozila bez dodatnih nepotrebnih upisivanja podataka, uz mogućnost lociranja člana ako je potrebna intervencija zamjenskog vozila.

HAK Rent a car zamišljen je kao usluga dugoročnog karaktera koja se razvija unutar HAK-a i uključuje korištenje postojećih komparativnih prednosti u sustavu tehničke pomoći na cesti HAK-a, a bit će ponuđena i inozemnim autoklubovima i njihovim članovima.

Projekt je proistekao iz realne potrebe postojećih HAK članova za zamjenskim vozilima, kao i zbog dodatnog razvoja članskih pogodnosti te potrebama za mobilnošću i sigurnošću na putu i ostalih vozača koji još nisu dio HAK članstva.