Grad Slavonski Brod želi preuzeti ‘Brod-parking’

0
FOTO: GRAD SLAVONSKI BROD

Donošenjem strateškog dokumenta budućeg razvoja prometa, Plana održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod krajem 2020. godine, te izradom strategije Smart City za Slavonski Brod, stvoreni su uvjeti za kandidiranje projekata iz područja prometa na pozive za EU sufinanciranje.

S ciljem praćenja trendova održivih oblika prometovanja te postupnog uvođenja koncepta Smart City, Grad Slavonski Brod odlučio je izraditi projektno rješenje za modernizaciju sustava naplate parkiranja na području grada. Kako bi ovaj i buduće projekte s područja prometa mogao kandidirati na javne pozive za sufinanciranje sredstvima Europske unije te ih potom i realizirati, nužno je osigurati da Grad upravlja navedenom infrastrukturom zbog čega će komunalnu djelatnost parkiranja na uređenim javnim površinama preuzeti od tvrtke Brod-parking, koja je ovu djelatnost posljednjih 20 godina obavljala temeljem ugovora o koncesiji. – poručili su iz Grada Slavonskog Broda.

Nastavno na dugogodišnju kvalitetnu suradnju te s ciljem nastavka korektnog odnosa, Grad Slavonski Brod obavijestio je trenutnog koncesionara o preuzimanju navedene komunalne djelatnosti s 1. siječnja 2022. godine, po isteku ugovora o koncesiji, te je ponudio preuzimanje infrastrukture i svih djelatnika Brod-parkinga kako navedeno ne bi imalo negativne posljedice na djelatnike, a čime bi Grad ujedno osigurao stručni kadar nužan za daljnje provođenje ove djelatnosti.