Financijska potpora Općini Bizovac za izgradnju dječjeg igrališta kod vrtića

0

Nakon provedenog Javnog poziva Središnji državni ured za demografiju i mlade dana 22. ožujka 2024. godine u Zagrebu je organizirao svečano uručivanje Ugovora o sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini.

Državna tajnica Željka Josić gradonačelnicama i načelnicima uručila je potpisane Ugovore, a ime općine Bizovac Ugovor vrijedan 22.815,00 eura primio je općinski načelnik Srećko Vuković.