Evo koliko će platiti stranke za nepoštivanje ravnopravnosti spolova

0
foto: MB PRESS

Na izbornim listama za Hrvatski sabor, bilo da ih predlažu političke stranke ili birači, od 14 kandidata, šest moraju biti žene, odnosno muškarci, u suprotnom DIP će obavijestiti pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova i DORH te predlagateljima prijete novčane kazne

Naime, kod predlaganja izbornih lista, mora se poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca, tako da zastupljenost jednog spola na listi ne bude niža od 40 posto. To konkretno znači da od 14 kandidata, koliko ih mora biti na listama u 1. do 11. izbornoj jedinici, šest mora biti žena, odnosno muškaraca. Dogodi li se da ne bude tako, lista ostaje u izbornoj utakmici, ali njenom predlagatelju prijeti novčana kazna u iznosu od 6.636 eura.

Ponove li se situacije sa prethodnih izbora, pa neka politička stranka ne bude imala dovoljno žena ili muškaraca na, primjerice, pet listi, mogla bi u konačnici platiti kaznu veću od 33.000 eura, što nije zanemarivo.

No, dugačak je put do toga, jer kad DIP utvrdi da nije poštovano načelo ravnopravnosti spolova, o tome će obavijestiti DORH i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova radi pokretanja prekršajnog postupka. DIP, koji je u procesu zaprimanja kandidatura, objedinjenu informaciju o listama bez dovoljno žena, odnosno muškaraca, objavit će idućih dana.