EP dao prijedloge kako usmjeravati ulaganja EU-a u ekološki održive aktivnosti

Europski parlament je u petak izglasao prijedloge za financiranje prijelaza na održive, ugljično neutralne gospodarske aktivnosti i zatražio postupno ukidanje javnih i privatnih ulaganja u gospodarske aktivnosti kojima se šteti okolišu.

U neobvezujućoj rezoluciji o Planu ulaganja za održivu Europu i financiranju zelenog plana, koja je donesena s 471 glasom za, 134 protiv i 83 suzdržana, zastupnici su istaknuli da bi jedan od ciljeva Plana ulaganja trebao biti osiguravanje prijelaza s neodrživih na održive gospodarske aktivnosti. Smatraju da bi se zelena tranzicija trebala usmjeriti na smanjenje nejednakosti između država članica i jačanje konkurentnosti te rezultirati otvaranjem održivih radnih mjesta, priopćio je Europski parlament.

Parlament je istaknuo da ulaganja trebaju poštovati načelo „ne nanosi bitnu štetu”, koje se primjenjuje i na okolišne i na socijalne ciljeve kao što je smanjivanje razlike u plaćama među spolovima.

Javna ulaganja trebala bi obuhvatiti samo nacionalne i regionalne programe s najvećim potencijalom za postizanje tih ciljeva. Stoga su zastupnici zatražili uvođenje usklađenih pokazatelja održivosti i metodologije za mjerenje učinka, a pri procjeni zadovoljava li ulaganje mjerila za zelenu tranziciju trebalo bi u obzir uzeti i Uredbu o okviru za olakšavanje održivih ulaganja. Osim toga, nacionalni planovi oporavka trebali bi se uskladiti s nacionalnim planovima za energiju i klimu (NECP).

Parlament je zatražio i postupno ukidanje javnih i privatnih ulaganja u zagađujuće i štetne gospodarske aktivnosti za koje su dostupne ekonomski održive alternative. No, napomenuli su su europarlamentarci, pritom treba poštovati pravo država članica da same odrede svoju kombinaciju izvora energije, a pri tranziciji na klimatsku neutralnost trebalo bi očuvati jednake uvjete tržišnog natjecanja za poduzeća iz EU-a i njihovu konkurentnost, posebno u slučaju nepoštenog tržišnog natjecanja trećih zemalja.

Europarlamentarci su zabrinuti zbog mogućeg nedostatka zelenih ulaganja na kraju sljedećeg proračunskog razdoblja uslijed krize izazvane širenjem covida-19, te su zatražili izradu plana za nadomještanje tog nedostatka javnim i privatnim ulaganjima. Istovremeno, zastupnici pozivaju Komisiju da osigura da se novim višegodišnjim financijskim okvirom ne podupire ili ne ulaže u aktivnosti koje bi dugoročno bile štetne po okoliš.

Javna i privatna ulaganja se moraju međusobno nadopunjavati, a privatni sektor ne smije biti istisnut. Zastupnici su pozdravili odluku Europske investicijske banke da od 2025. usmjeri 50 % svojih operacija na djelovanje u području klime i održivosti okoliša. Njihov je prijedlog da banka pritom primjenjuje pristup odozdo prema gore, promiče dijalog javnog i privatnog sektora te koordinira djelovanje s drugim akterima.

Zastupnici su pozdravili činjenicu da su europski plan oporavka od pandemije i nacionalni planovi oporavka i otpornosti osmišljeni tako da Unija ostvari klimatsku neutralnost do 2050., kako je utvrđeno u propisu o klimi, što obuhvaća i prijelazne ciljeve za 2030. i prijelaz na kružno i klimatski neutralno gospodarstvo, navodi Europski parlament.