Donijeti uvjeti za očuvanje zaštićenih vrsta na području Lipika

0
foto: pixabay

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je povodom zahtjeva Grada Lipika, kao nositelja izrade  na tom području za vremensko razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine, a podnesenog putem izrađivača Plana Obrta za šumarstvo i lovstvo Arvay iz Bjelovar, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donijelo rješenje da je navedeni Program prihvatljiv za ekološku mrežu.

Kako bi se očuvalo zaštićeno područja i strogo zaštićene divlje vrsta za koje nisu izdvojena područja ekološke mreže izdani su uvjeti zaštite prirode tako da se u dijelu obuhvata koji se nalazi unutar granica spomenika parkovne arhitekture Park kupališnog lječilišta u Lipiku sve lovne aktivnosti obavljaju u suradnji s javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjem.

U slučaju nalaza nastambe vidre nije dopušten lov u zoni promjera 300 metara oko nastambe, a u zoni promjera sto metara oko aktivnih gnijezda strogo zaštićenih ptica nije dopušteno provođenje lovnih aktivnosti u vrijeme njihovog razmnožavanja. Obuhvat se odnosi na površinu od 3.190 hektara.

Nadalje takvo rješenje je donijeto i povodom zahtjeva Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka podnesenog u ime nositelja Općine Čačinci za ekološku mrežu Programa zaštite divljači na njihovom području također za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine.

Tu je propisano da u zoni promjera 100 metara od aktivnih gnijezda strogo zaštićenih ptica grabljivica, te crne i bijele rode nije dopušteno rastjerivanje divljači niti lovne aktivnosti u vrijeme njihovog razmnožavanja. U slučaju nalaza nastambe zaštićene vrste vidra ili nailaska na vidru ne može se provoditi lov u promjeru od 300 metara, zatim nije dopušteno uklanjanje gnijezda strogo zaštićenih vrsta ptica, a za zaštićenu vrstu divlja mačka obavezno se mora primjenjivati Plan gospodarenja divljom mačkom. Obuhvat Programa odnosi se na područje Općine Čačinci u Virovitičko-podravskoj županiji površine 821 ha i odnosi se na nelovne površine.