Danas se obilježava Međunarodni dan slijepih – Dan bijelog štapa

0
foto: ilustracija

Danas se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan slijepih odnosno Dan bijelog štapa kojemu je svrha podizanje svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima. Slijepe osobe često se susreću s predrasudama, diskriminacijom i stigmatizacijom u poslovnom, ali i privatnom životu.

Dan bijelog štapa je drugi naziv jer je danas bijeli štap postao prepoznatljivo pomagalo slijepima koje im omogućuje samostalno kretanje u sve gušćem prometu. Inicijativa za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je 1930. godine. Dan bijelog štapa počinje se obilježavati 1964. godine, a Hrvatska se tom obilježavanju pridružila 1996. godine.

Prema podacima Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom registrirano je preko 27 000 osoba s oštećenjem vida, a sa sljepoćom ili vidnim poremećajem registrirano je preko 14 000 ljudi.