Danas se obilježava Međunarodni dan prava djece

0
foto: pixabay

Međunarodni dan dječjih prava obilježava se 20. studenog, a promiče međunarodno zajedništvo, svijest o djeci diljem svijeta, kao i još bolju dobrobit djece.

Današnji datum je važan je je 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta. A upravo je na taj datum 1989. godine Opća skupština UN-a usvojila Konvenciju o pravima djeteta.

Majke i očevi, učitelji, medicinske sestre i liječnici, vladini čelnici, civilno društvo, vjerski poglavari, korporativni moćnici i medijski profesionalci, kao i mladi ljudi te djeca mogu igrati važnu ulogu u tome da Međunarodni dan dječjih prava postane relevantan za njihova društva, zajednice i nacije, piše UN.

Dječja prava obuhvaćaju:

  • Prava preživljavanja (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard).
  • Razvojna prava (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet).
  • Prava sudjelovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama).
  • Prava zaštite od: zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava na snazi je od 1. kolovoza 2010. godine u Hrvatskoj. Njome se štite prava djeteta da u postupcima koji se odnose na dijete dobije sve relevantne informacije te da ima pravo na izražavanje svog mišljenja.

Vlada je također 2014. godine usvojila Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine.