Danas je Međunarodni dan osoba s invaliditetom, obilježavanju se priključuje i policija

foto: pixabay

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava je, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s ostalima.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 511 850 osoba s invaliditetom, od čega je 60 % muškaraca i 40 % žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12 % stanovnika.

Ovaj se dan diljem svijeta obilježava na različite načine, od likovnih izložbi promicanja umjetnička djela osoba s invaliditetom do prosvjeda kojima se želi ukazati na teškoće u svakodnevnom životu osobama s invaliditetom. 

Obilježavanju se priključila i policija

Policija tradicionalno provodi aktivnosti u okviru ovoga dana, niti ova godina neće biti iznimka. Provodit će pojačan nadzor u cestovnom prometu, provjeravati parkirna mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom. Akcija će se provesti u svrhu obuhvata vozila zatečenih kao nepropisno parkirana na mjestima namijenjenim za parkiranje vozila kojima se koriste osobe s invaliditetom.

Predmetne aktivnosti se provode s ciljem postizanja jednakosti u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Jednako tako, u svrhu promicanja razumijevanja problematike invaliditeta i mobilizacije, podrške koja omogućuje dostojanstvo, ostvarenje prava i dobrobiti osobama s invaliditetu, kao i podizanje svijesti o veličini i posljedicama invaliditeta za osobu i društvo u cjelini.