Broj računa poslovnih subjekata i građana kod kreditnih institucija u porastu

0
foto:pixabay

Prema podacima iz Jedinstvenog registra računa, u hrvatskim kreditnim institucijama (bankama, štednim bankama i štedionicama), prema stanju od 30. listopada 2020. godine, bilo je ukupno 10.159.060 otvorenih računa, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, više za 4,1 %. –  pokazuju podaci Financijske agencije (Fine).

Od ukupnog broja otvorenih računa, njih 7.686.177 odnosi se na transakcijske račune kojih je 1,9 % više u odnosu na prethodno razdoblje. Preostalih 2.472.883 računa odnosi se na štedne račune od kojih je 863.661 onih s oročenim novčanim sredstvima, 1.219.012 računa štednje po viđenju, 366.915 računa stambene štednje te 23.295 računa depozita u kreditnim unijama.