BPŽ: Kandidati za župana, zamjenike i liste za Županijsku skupštinu

0

Na lokalnim izborima, 16. svibnja, građani će birati župane, Županijske skupštine, gradonačelnike, gradska vijeća te načelnike i općinska vijeća. Donosimo liste izbora za brodsko-posavskog župana i liste stranaka i koalicija za Županijsku skupštinu. Prema broju glasova s liste sastavljat će se skupština prema mjestima. Svaka lista predlaže 37 osoba na listi, koliko će ukupno biti članova skupštine.

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor župana i zamjenika župana Brodsko-posavske županije:

 1. Kandidat: DANIJEL MARUŠIĆ
  Kandidat za zamjenika: MARKO ŠIMIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
  Hrvatska konzervativna stranka – HKS
  Hrvatska stranka prava – HSP
 2. Kandidat: ROBERT MATIĆ
  Kandidat za zamjenika: NIKOLA RAJIĆ
  Most
 3. Kandidatkinja: TEA TOMAS
  Kandidat za zamjenika: DANIJEL ODOBAŠIĆ
  Duspara Mirko – nezavisna lista – DUSPARA MIRKO – NL
 4. Kandidat: MARIO VUČINIĆ
  Kandidatkinja za zamjenicu: IVANA RIBARIĆ MAJANOVIĆ
  Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
 5. Kandidatkinja: RUŽICA VUKOVAC
  Kandidat za zamjenika: TOMISLAV BAŠIĆ
  Domovinski pokret – DP

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova županijske skupštine Brodsko-posavske županije:

DOMOVINSKI POKRET – DP

Nositeljica kandidacijske liste: RUŽICA VUKOVAC

Kandidatkinje/kandidati:

1. Ružica Vukovac; 2. Tomislav Bašić; 3. Hrvoje Wdovjak; 4. Tomislav Vidaković; 5. Robert Matasović; 6. Matej Pudić; 7. Nikola Barišić; 8. Josip Kuš; 9. Dubravka Lipovac Pehar; 10. Emil Ferenčina; 11. Zdravko Župan; 12. Darko Marijić; 13. Davor Andročec; 14. Miroslav Videc; 15. Alen Kokanović; 16. Anto Mrvelj; 17. Davor Matanović; 18. Lora Peić; 19. Irena Vukoje; 20. Manuela Žalac; 21. Anto Žagrić; 22. Marica Ćurković; 23. Bernardica Nosić; 24. Mario Jukić; 25. Mirela Bikčević; 26. Pavo Mirković; 27. Zdenka Didić; 28. Sanja Farkaš; 29. Stjepan Brnić; 30. Zdenka Jažo; 31. Antonija Marković; 32. Matea Marunica; 33. Terezija Zrakić; 34. Mato Katavić; 35. Marija Bašić; 36. Jadranka Relić; 37. Mladen Mihaljević.

DUSPARA MIRKO – NEZAVISNA LISTA – DUSPARA MIRKO – NL

Nositelj kandidacijske liste: MIRKO DUSPARA

Kandidatkinje/kandidati:

1. Mirko Duspara; 2. Tea Tomas; 3. Danijel Odobašić; 4. Mario Pejić; 5. Mirela Rajković; 6. Mario Rubil; 7. Ana Majetić; 8. Krunoslav Janjić; 9. Damir Klaić; 10. Josip Marunica; 11. Zoran Marijić; 12. Pero Jelinić; 13. Mirjana Destanović; 14. Vinko Tolić; 15. Ana Pitlović; 16. Ilija Kutlić; 17. Alen Ključević; 18. Marko Lipovac; 19. Maja Vujić; 20. Stjepan Tolić; 21. Maja Jarić; 22. Zlatko Bunjevac; 23. Ivan Vuleta; 24. Jelica Katić; 25. Vesna Zlatarević; 26. Pavo Pejić; 27. Lidija Mioč; 28. Mario Marić; 29. Anja Šetka; 30. Željko Klarić; 31. Josip Renelt; 32. Dea Drašković; 33. Josip Mirković; 34. Nataša Buntić; 35. Matea Vrančić Mandurić36. Mario Prskalo; 37. Marija Vrbljančević.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj kandidacijske liste: DANIJEL MARUŠIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Danijel Marušić; 2. Pero Ćosić; 3. Dunja Magaš; 4. Marko Šimić; 5. Dubravko Galović; 6. Davorin Slišurić; 7. Ljubica Maksimčuk; 8. Katica Mišković; 9. Martin Miloloža; 10. Dalibor Damičević; 11. Berislav Balen; 12. Irena Katalinić; 13. Ruža Vidović; 14. Željko Lukačević; 15. Branislav Milinović; 16. Jasna Butumović; 17. Nikola Denis; 18. Marija Jugović; 19. Dubravko Kolundžić; 20. Marin Degmečić; 21. Davor Dubinko; 22. Danijela Kovačević; 23. Alen Pešutić; 24. Ivica Jarić; 25. Branko Cindrić; 26. Robert Kožul; 27. Dunja Malinar; 28. Ivana Vukovarac; 29. Maja Crnolatac; 30. Antonija Kovačević; 31. Željko Stvorić; 32. Vladimir Šimunović; 33. Velimir Paušić; 34. Ivana Filipović; 35. Dragana Knežević; 36. Vedran Zmajić; 37. Gordana Marosavljević.

HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS

Nositelj kandidacijske liste: VLADO HRUBAN

Kandidatkinje/kandidati:

1. Vlado Hruban; 2. Sandra Kostadinović; 3. Ivan Mikić; 4. Ivana Čabaj; 5. Zdravko Sekulić; 6. Matija Tomljanović; 7. Ksenija Zuzija Abijanac; 8. Ivica Magdić; 9. Ljerka Jurasović; 10. Hrvoje Mužević; 11. Antonija Iličić; 12. Ines Poličić; 13. Antonio Dujmić; 14. Slaven Seronček; 15. Mario Magdić; 16. Gabrijela Mahovlić; 17. Filip Mandić; 18. Leopold Mikić; 19. Janja Kopačević-Ivušić; 20. Nada Dujmić; 21. Josipa Dujmić; 22. Lidija Mrzljak; 23. Slobodan Križanović; 24. Pavle Lučić; 25. Andrija Tomić; 26. Sandra Gašparović; 27. Tatjana Pavelić; 28. Josip Poličić; 29. Dino Gajić; 30. Marija Barišić; 31. Tomislava Belina; 32. Vedran Kostadinović; 33. Sandra Mijatović; 34. Josip Dujmić; 35. Nataša Maras; 36. Valentina Kovačević; 37. Laura Vlahović.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU

Nositelj kandidacijske liste: DAVOR VLAOVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Davor Vlaović; 2. Klara Šćuka; 3. Mijo Uremović; 4. Željko Vlaisavljević; 5. Stjepan Rakitić; 6. Branka Mihić; 7. Vesna Valenta; 8. Krešimir Filajdić; 9. Irena Krizmanić Vuković; 10. Marija Milašin; 11. Tomislav Vlaović; 12. Jasna Vukovarac; 13. Ozren Kraljić; 14. Đuro Jurić-Katušić; 15. Marija Kadić; 16. Kata Kolarić; 17. Dragan Radić; 18. Marija Mumić; 19. Stjepan Krstanac; 20. Ivana Abram; 21. Dragutin Šimac; 22. Đuro Basanović; 23. Ivanka Vincetić; 24. Danijela Tonžetić; 25. Dražen Tiljak; 26. Jasminka Lazović; 27. Jozo Bungić; 28. Željko Crnac; 29. Agica Ferić; 30. Gordana Badalić; 31. Ana Živić; 32. Tomislav Novosel; 33. Slavica Baboselac; 34. Ana Štefančić; 35. Tomislav Matasović; 36. Marko Jerković; 37. Matija Gabrić.

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO AGA

Kandidatkinje/kandidati:

1. Zlatko Aga; 2. Dragan Tomljenović; 3. Tatjana Jakšić; 4. Marijan Šabić; 5. Antun Bartek; 6. Mario Vlainić; 7. Petar Bašić; 8. Krunoslav Pecarić; 9. Mia Bančić; 10. Ana Štuc; 11. Danijel Lučić; 12. Petra Šebeđak; 13. Ivan Stojić; 14. Andrea Marinović; 15. Koraljka Šimić; 16. Franjo Klenuk; 17. Vjekoslav Leko; 18. Zvonimir Tomac; 19. Zdravko Kuzik; 20. Đuro Božić; 21. Mirjana Jozinović; 22. Ana Mikajević; 23. Tajana Srbalj; 24. Ivana Dančević; 25. Dijana Dukanović; 26. Renato Krnjaić; 27. Janja Botica; 28. David Zečević; 29. Zvonko Vičić; 30. Šerif Isaković; 31. Adam Bilešić; 32. Igor Smičić; 33. Dražen Rumenović; 34. Ivana Prpić; 35. Željko Kolaković; 36. Marijana Akmačić; 37. Anita Grabarević.

MOST

Nositelj kandidacijske liste: MATIJA JOŠIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Matija Jošić; 2. Ante Orlović; Hrvat; 3. Branimir Pranjić; 4. Nikola Rajić; 5. Berislav Jozić; 6. Velimir Dumenčić; 7. Snježana Jureković; 8. Marko Rubil; 9. Dejan Maričić; 10. Nikolina Šarić; 11. Ivan Karakaš; 12. Silvija Pandurić; 13. Branimir Kovačić; 14. Mario Jurilj; 15. Kristina Terihaj; 16. Tomislav Šarić; 17. Zlata Buzo; 18. Nikola Kuterovac; 19. Danijela Šmorhaj; 20. Franjo Kos; 21. Elena Jozić; 22. Tina Dupor; 23. Mato Jozak; 24. Marina Bionda; 25. Josip Radman; 26. Antonija Aladrović; 27. Matea Nikolić; 28. Damir Jozić; 29. Martina Pocrnić; 30. Maja Mihelc; 31. Alen Hasečić; 32. Karlo Tomljenović; 33. Ružica Marijić; 34. Marta Živatović; 35. Rafael Kolundžić; 36. Snježana Barić; 37. Robert Matić.

SNAGA SLAVONIJE I BARANJE – Snaga SiB

Nositelj kandidacijske liste: MATO KLARIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Mato Klarić; 2. Željko Rosandić; 3. Zdravko Ljubas; 4. Marina Alerić; 5. Jasminko Kormoš; 6. Domagoj Norac; 7. Ivana Penić Pacher; 8. Ivica Kuzmanovski; 9. Marina Roso; 10. Alen Mijić; 11. Tea Nekić; Hrvatica; 12. Marino Lepan; 13. Lea Jelić; 14. Marija Vasilić; 15. Josip Vukoje; 16. Željka Rosandić; 17. Tina Zelihić; 18. Jadranka Štuc; 19. Luka Birtić; 20. Pero Kukolj; 21. Katica Župan; 22. Vasilj Komarnicki; 23. Mario Matanović; 24. Alen Štefančić; 25. Andrej Štuc; 26. Miroslav Alerić; 27. Ivan Markovac; 28. Zdravko Petrik; 29. Mirko Brkić; 30. Josip Čivić; 31. Anto Barišić; 32. Mirela Mandarić; 33. Vesna Markovac; 34. Renata Jelić; 35. Filip Marjanović; 36. Katica Vuković; 37. Marija Karadža.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj kandidacijske liste: MARIO VUČINIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Mario Vučinić; 2. Ivana Ribarić Majanović; 3. Davor Petrik; 4. Ilija Markotić; 5. Vlatka Peterlik Vasiljević; 6. Slavica Nikšić; 7. Goran Knežević; 8. Josip Kikić; 9. Rade Bosanac; 10. Nikolina Jureković; 11. Ivana Trupina; 12. Dajana Ivičić; 13. Darko Karamazan; 14. Borislav Ojdanić; 15. Zoran Nožinić; 16. Anto Ravlić; Hrvat; 17. Nikola Kramar; 18. Martina Kraljević; 19. Danijel Kovačević; 20. Radmila Zeljko; 21. Katica Vuletić; 22. Katarina Benković Krstanac; 23. Marijana Markotić; 24. Vedran Serdar; 25. Marica Došlić; 26. Vlado Jagnjić; 27. Milan Mateša; 28. Zoran Mikić; 29. Zorica Popović; Hrvatica; 30. Zvjezdana Grčević-Ćurković; 31. Valentina Stojaković; 32. Boris Šalinski; 33. Goran Paurić; 34. Tomislav Dokuzović; 35. Jasna Lukić; 36. Ivan Adžić; 37. Mijo Kladarić.